Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публикуване на официални съобщения

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Тъй като Германия е федерална държава, отделните провинции носят отговорност да публикуват официалните си съобщения. За целта те са създали собствени уеб страници. Връзките към някои от тях са публикувани на портала на федералното правителство и на провинциите относно правосъдието (Justizportal des Bundes und der Länder) . Следната информация е свързана само с публикациите на федералното правителство:

Публикация Обхват на публикацията
Федерален държавен вестник (Bundesgesetzblatt) Само електронно копие на официалното печатно издание
Федерален вестник (Bundesanzeiger)

Официален раздел; Раздел „Правосъдие“
(само в електронен вид)

Вестник на Федералната данъчна служба (Bundessteuerblatt) Печатно издание и в електронен вид
Съвместен министерски вестник (Gemeinsames Ministerialblatt) Печатно издание и в електронен вид
Вестник на Министерството на транспорта (Verkehrsblatt) Печатно издание и в електронен вид

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикация Видове съобщения
Федерален държавен вестник Закони, международни договори, наредби, съобщения, разпореждания, известия и определени решения на Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht)
Федерален вестник Наредби, други официални съобщения, тръжни процедури, насоки и съдебни известия. Съдебните известия представляват публикации на съда относно регистъра на съдебните спорове съгласно Закона за прецедентните дела, свързани с дялови инвеститори (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), публични уведомления, наказателни дела, призовки на лица и покани за представяне на документи, решения за отстраняване от участие, анулиране на ценни книжа и други решения, призовки за трети страни, известия за обявяване в несъстоятелност, производства по несъстоятелност, както и относно регистъра на анонимните произведения и произведенията, публикувани под псевдоним.
Вестник на Федералната данъчна служба Правни разпоредби и административни заповеди, свързани с данъчното облагане, решения на Федералния финансов съд (Bundesfinanzhof).
Съвместен министерски вестник Правни разпоредби и административни заповеди, свързани с данъчното облагане, решения на Федералния финансов съд (Bundesfinanzhof).
Вестник на Министерството на транспорта Официални разпоредби относно транспорта, покани за представяне на липсващи документи за собственост и регистрационни документи за превозни средства.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Публикация Издаващ орган
Федерален държавен вестник Федерални органи
Федерален вестник Федерални органи и органи на провинции, съдилища и прокурори
Вестник на Федералната данъчна служба Федерално министерство на финансите и най-висшите данъчните служби на провинциите
Съвместен министерски вестник Всички федерални министерства, изброени на началната страница
Вестник на Министерството на транспорта Всички федерални министерства, регулаторни органи на провинциите

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Публикация Безплатен достъп
Федерален държавен вестник Да (само за четене)
Федерален вестник Да
Вестник на Федералната данъчна служба Отчасти (без най-новите и без по-стари публикации)
Съвместен министерски вестник Само съдържанията
Вестник на Министерството на транспорта Само заглавията на официалните съобщения (изисква се заплащане на такса за достъп до съдържанието)

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Публикация Видове търсения
Федерален държавен вестник

Безплатно: не се предлага

Срещу такса:
Търсене по пълен текст, цитат, заглавие, съкращение, дата на броя, година на обнародване и част

Федерален вестник Срок, част, дата на публикуване, вид публикация, издаващ орган/съд (административни и съдебни раздели); референтен номер, заглавие (официален раздел); номер на досие (раздел „Правосъдие“).
Вестник на Федералната данъчна служба Вид данък, вид документ, поредица правила, дата, номер на досие, номер на документа, провинция, предмет/основен принцип, референтен номер.
Съвместен министерски вестник Брой, номер на страница, година и пълно търсене по текст
Вестник на Министерството на транспорта Сфера, заглавие, думи за търсене, дата, номер на наредба

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Публикация Дата на предоставяне
Федерален държавен вестник

От 1998 г. електронният вариант на раздел 1 на Федералния държавен вестник се предоставя едновременно с печатния вариант; електронният вариант на раздел 2 на Федералния държавен вестник се предоставя едновременно с печатното издание от 1999 г.

Може да се извършва търсене на всички издания, публикувани след 23 май 1949 г.

Федерален вестник

Отделни публикации след 30 август 2002 г.
Всички публикации след 1 април 2012 г.

Вестник на Федералната данъчна служба Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1992 г.
Съвместен министерски вестник Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1950 г.
Вестник на Министерството на транспорта Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1947 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Публикация Автоматично търсене Данни с отворен достъп
Федерален държавен вестник Не Не
Федерален вестник Само като информационна услуга срещу такса Не
Вестник на Федералната данъчна служба Не Не
Съвместен министерски вестник Не, само датата на публикуване за следващия брой Не
Вестник на Министерството на транспорта Не Не
Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.