Zveřejňování úředních oznámení

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Zveřejňují se v tištěném formátu, což je formát s právním účinkem, a jsou volně dostupná na webových stránkách http://www.mof.gov.cy/gpo.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Zveřejňují se tato oznámení: volná místa ve veřejném sektoru, veřejná nabídková řízení, vyvlastnění a zabavení, jmenování, povýšení a potvrzení a zrušení jmenování, odchody do důchodu, jmenování zástupců držitelů úřadů, rezignace, jmenování ministrů, úmrtní oznámení, příjezd, odjezd a zastupování prezidenta republiky, jmenování prezidenta republiky, rozhodnutí rady ministrů a parlamentu, vládní a poslanecké návrhy, mezinárodní dohody, organizační schémata ministerstev a oznámení vyžadovaná právními předpisy, např. zákonem o společnostech.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

  • Stát
  • Polovládní organizace
  • Místní orgány
  • Fyzické osoby (advokáti) na základě ustanovení zákona o společnostech

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Veškerý obsah, který je zveřejňován v Kyperském vládním věstníku (Epísimi Efimerída)

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 10. prosince 2004

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Úřední oznámení jsou volně dostupná jako otevřená data na webových stránkách státní tiskárny (Kyvernitikó Typografeío): http://www.mof.gov.cy/gpo.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.