Zveřejňování úředních oznámení

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Aplikace infoDeska je elektronickou úřední deskou rezortu justice.

https://infodeska.justice.cz/

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Důležité informace v rámci soudního řízení.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, soudy, státní zastupitelství.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Základní vyhledávání je podle organizace, která dokument vydala (Ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství).
V rámci úřední desky konkrétního soudu lze pak vyhledávat podle agendy, data zveřejnění, spisové značky.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Info deska obsahuje dokumenty zveřejněné po 1.1. 2009.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano, v části Moje InfoDeska se lze zaregistrovat k odběru e-mailových upozornění na nové dokumenty.

Jsou úřední oznámení k dispozici jako veřejně přístupná data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.