Zveřejňování úředních oznámení

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení jsou zařazena do věstníku Statstidende a zveřejněna na adrese https://statstidende.dk/.

Do 14. října 2005 vycházel věstník Statstidende rovněž v papírové podobě.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Ve věstníku Statstidende se zveřejňují konkrétní povinná oznámení s právními účinky pro občany, podniky a úřady a také některá nepovinná oznámení.
Mimo jiné se zveřejňují oznámení týkající se pozůstalostí po zemřelých osobách (např. inzerát pro věřitele), majetků v konkurzu (např. vyhlášení likvidace), reorganizace společností, soudních příkazů a podobných soudních obsílek, prodejů nařízených soudem a referend.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Zveřejňují se oznámení od soudů, právníků, veřejných institucí a soukromých podniků.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Přístup k jednorázovému i trvalému vyhledávání je bezplatný (viz níže).

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Věstník Statstidende je zveřejňován elektronicky od roku 2000. Od 15. října 2005 je věstník Statstidende zveřejňován pouze v elektronické podobě.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Je možné nastavit trvalá vyhledávání. Tato služba je bezplatná, ale vyžaduje registraci uživatele.
Rovněž je možné se přihlásit k odběru denních vydání Statstidende ve formátu pdf. Ve dnech, kdy je věstník Statstidende vydáván, tedy dostanete e-mail s věstníkem Statstidende z daného dne ve formátu pdf.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Otevřená data jsou dostupná každému prostřednictvím vyhledávání REST na adrese https://statstidende.dk. V současné době se pracuje na technickém vylepšení Statstidende. V souvislosti s tím se zvažuje, zda má být tato možnost poskytována i nadále.

Poslední aktualizace: 20/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.