Zveřejňování úředních oznámení

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Důležitá veřejná oznámení se zveřejňují na webových stránkách úředního věstníku Ametlikud Teadaanded (Úřední oznámení). V některých případech právní předpisy rovněž vyžadují zveřejnění oznámení v tisku.

On-line úřední věstník Ametlikud Teadaanded je od 1. července 2003 vydáván pouze v elektronickém formátu. Jedná se zároveň o databázi začleněnou do Státního informačního systému. Úřední věstník Ametlikud Teadaanded je pro každého dostupný bezplatně na adrese https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Sdělení, výzvy a oznámení, které musí být zveřejněny ze zákona nebo v souladu s nařízením vlády republiky nebo vyhláškou ministerstva.

Ve věstníku Ametlikud Teadaanded se zveřejňují dva typy oznámení:

  1. oznámení, která mají informovat konkrétní osobu a která nesmějí být z důvodu ochrany soukromí opětovně použitelná. Na tato oznámení se vztahují lhůty zveřejnění ve věstníku Ametlikud Teadaanded a omezení přístupu, jakmile je zveřejnění ukončeno. Požadavky na opětovnou použitelnost se na takováto oznámení nevztahují;
  2. oznámení, která mají informovat každého a která by měla být opětovně použitelná ve strojově čitelném formátu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Ve věstníku Ametlikud Teadaanded se zveřejňují oznámení vyžadovaná pro plnění funkcí státu a místních orgánů a zástupců svobodných profesí (např. notářů, soudních vykonavatelů). Rovněž se zveřejňují oznámení soukromých právnických osob, která musí být zveřejňována ze zákona a která se zveřejňují z titulu veřejného zájmu, tj. která mají informovat širokou veřejnost (např. rozdělení a zrušení společností).

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Přístup ke všem oznámením zveřejněným ve věstníku Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

V případě zveřejnění oznámení v zájmu soukromé osoby, například sdělení o ztrátě dokladu, musí být uhrazen státní poplatek.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Zveřejněná oznámení lze vyhledávat podle typu, názvu, zveřejňovatele a oblasti vlivu nebo lze využít funkci fulltextového vyhledávání.

Služba „Moje úřední oznámení“ (Minu Ametlikud Teadaanded) fyzickým osobám umožňuje přihlásit se k odběru různých typů oznámení prostřednictvím své e-mailové adresy a zobrazovat archivovaná oznámení, která se jich týkají a jejichž zveřejnění bylo ukončeno. Zveřejnění oznámení určeného pro konkrétní osobu je ukončeno a oznámení se archivuje v okamžiku, kdy zveřejnění splnilo svůj účel. Zveřejnění tohoto typu oznámení je rovněž ukončeno, pokud daná osoba potvrdí příjem oznámení svým průkazem totožnosti prostřednictvím služby „Moje úřední oznámení“.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 1. července 2003. Webové stránky věstníku Ametlikud Teadaanded obsahují také oznámení zveřejněná dříve v tištěné podobě, jejichž účelem bylo informovat širokou veřejnost.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Osoba se může přihlásit k odběru všech oznámení e-mailem a oznámení ukládat prostřednictvím služby „Moje úřední oznámení“. Používání služby „Moje úřední oznámení“ vyžaduje ověření na základě průkazu totožnosti dané osoby nebo ID mobilního telefonu. Služba „Moje úřední oznámení“ osobám umožňuje zobrazit oznámení archivovaná ve věstníku Ametlikud Teadaanded, která se jich týkají, a zobrazit, kdo jiný četl archivovaná oznámení, která se jich týkají.

K vyhledávání a získávání oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded lze také použít identifikátory URI. Jedinečnost identifikátoru URI závisí na tom, kolik součástí URI je použito. Identifikátor URI lze použít k otevření jednoho nebo více zveřejněných oznámení ve formátu HTML, což je obdobné jako u výsledku vyhledávání, nebo jako soubor XML nebo XML-RDF.

Identifikátory URI oznámení umožňují otevřít veřejně dostupná oznámení, která nejsou určena pro konkrétní osobu a jejichž zveřejnění nebylo ukončeno.

Použití URI vyžaduje vytvoření webové adresy odpovídající údajům zveřejnění dotčeného oznámení.

Podrobnější pokyny pro vyhledávání na základě identifikátoru URI jsou dostupné na webové stránce https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Oznámení, která nejsou určena pro konkrétní fyzickou osobu, tj. oznámení určená jako informace pro širokou veřejnost, jsou dostupná jako otevřená data. Oznámení, která již nejsou zveřejněna a která jsou archivována, nejsou jako otevřená data dostupná.

Otevřená data lze stáhnout v reálném čase jako identifikátory URI. Jedinečnost identifikátoru URI závisí na tom, kolik součástí URI je použito. Identifikátor URI lze použít k otevření jednoho nebo více zveřejněných oznámení ve formátu HTML, což je obdobné jako u výsledku vyhledávání, nebo jako soubor XML nebo XML-RDF. Použití URI vyžaduje vytvoření webové adresy odpovídající údajům zveřejnění dotčeného oznámení.

Poslední aktualizace: 14/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.