Zveřejňování úředních oznámení

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Národní úřad pro tisk (Ethnikó Typografeío)

„Transparentnost“ (Diávgeia)

Nejvyšší soud (Áreios Págos)

Státní rada (Symvoúlio tis Epikrateías)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Národní úřad pro tisk: Jaká oznámení se zveřejňují ve vládním věstníku stanoví článek 7 zákona č. 3469/2006 v platném znění.

Transparentnost: Jaké všechny právní předpisy a akty, které se musí zveřejnit stanoví článek 2 zákona č. 3861/2010 v platném znění.

Nejvyšší soud: V rozsudcích v občanských a trestních věcech vynesených po roce 2007 lze vyhledávat online.

Státní rada: V rozsudcích správních soudů lze vyhledávat online.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Národní úřad pro tisk: (Zveřejnění ve vládním rejstříku) Oznámení zveřejňuje dotčený orgán na žádost veřejného orgánu nebo orgánu v širším veřejném sektoru.

Transparentnost: Oznámení uvedená v článku 2 zákona č. 3861/2010 na internetu neprodleně zveřejňuje orgán, který činí oznámení.

Nejvyšší soud: Oznámení zveřejňuje dotčený orgán.

Státní rada: Oznámení zveřejňuje dotčený orgán.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání termínů, slov nebo klíčových frází, rejstříkových čísel, čísel rozsudků, čísel vydání, témat, kategorií, typů, orgánů, dat.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Národní úřad pro tisk: 1997

Transparentnost: 2010

Nejvyšší soud: 2007

Státní rada: 2016

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne.

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Ano.
Každý orgán je odpovědný za fungování a obsah databáze úředních oznámení, kterou spravuje. Informace o úložišti a/nebo technické informace tedy udržují příslušné orgány ve svých interních databázích.

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.