Zveřejňování úředních oznámení

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení se zveřejňují na https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Úřední oznámení jsou následující:

  • Oznámení vlády
  • Veřejná oznámení
  • Oznámení z oblasti zdravotnictví
  • Policejní oznámení
  • Oznámení pro námořnictvo
  • Opatření z oblasti sociálního bydlení
  • Oznámení Ústřední banky
  • Oznámení o výsledcích zkoušek
  • Oznámení soudu
  • Oznámení místní samosprávy.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Úřední oznámení zveřejňují ministerstva, veřejné orgány, soudy a místní samosprávné orgány.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Jakýkoli text.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Úřední oznámení jsou v elektronické podobě k dispozici od června 2003.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Tato služba není k dispozici.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.