Offentliggørelse af officielle meddelelser

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser offentliggøres på webstedet for Kroatiens officielle tidende og på meddelelsestavlen på det kroatiske justitsministeriums websted.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Kroatiens officielle tidende)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Kroatiens justitsministerium)

Hvilken slags meddelelser offentliggøres?

Meddelelser vedrørende offentlige udbud, e-auktioner, koncessioner, konkurrencer og ledige stillinger, meddelelser om virksomheder, meddelelser fra domstolskamre, afgørelser om indledning af insolvensbehandling og forkortet konkursbehandling, afgørelser om umyndiggørelse, likvidationer, offentlige meddelelser fra domstole og notarer, optegnelser i retsregistre osv. offentliggøres på meddelelsestavlen.

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

  • Narodne novine d.d. (Kroatiens officielle tidende)
  • På meddelelsestavlen på det kroatiske justitsministeriums websted offentliggøres også forskellige afgørelser truffet af domstole og andre kompetente myndigheder i konkurssager (afgørelser om indledning af konkursbehandling og indkaldelser til retsmøder). Justitsministeriet har ansvaret for at vedligeholde det IT-system, der er nødvendigt for, at meddelelsestavlen på webstedet kan fungere.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Ja. Det er gratis.

Hvilken type søgninger kan der foretages?

Der kan søges på webstedet for Kroatiens officielle tidende ved brug af søgeord, meddelelsesdato, meddelelsestype eller specifikt område (f.eks. meddelelse vedrørende valutakurs).

Der kan søges på meddelelsestavlen ved brug af sagsreference, kopinavn, emnet for en meddelelse eller en PIN.

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

Meddelelser er blevet offentliggjort elektronisk siden januar 2014 på webstedet for Kroatiens officielle tidende.

Softwareapplikationen med meddelelsestavlen blev taget i brug den 1. november 2014.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Kroatiens officielle tidende har indført et system for underretning om offentlige meddelelser, som omhandler offentlige udbudsprocedurer (elektronisk værktøj til meddelelse om udbud). Underretninger til slutbrugere sendes til deres e-mailadresse eller en personlig elektronisk postkasse.

Der er ikke indført et system til underretning af brugere for meddelelser, der offentliggøres på meddelelsestavlen. Undtagelser er skattevæsenet (Porezna uprava) og finanstilsynet (Financijska agencija – FINA), som justitsministeriet har udviklet en webtjeneste til. Denne tjeneste sætter disse institutioner i stand til at downloade data fra meddelelsestavlen flere gange om dagen.

De officielle meddelelser er ikke tilgængelige som åbne data.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan registret og/eller de tekniske oplysninger i så fald findes?

De officielle meddelelser er ikke tilgængelige som åbne data.

Sidste opdatering: 14/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.