Offentliggørelse af officielle meddelelser

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

På hvilket websted offentliggøres offentlige kundgørelser?

Offentlige kundgørelser offentliggøres i trykt form og med bindende virkning på følgende hjemmeside, som er frit tilgængelig: http://www.mof.gov.cy/gpo

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Følgende offentliggøres: Meddelelser om ledige stillinger i den offentlige sektor, offentlige indkøb, ekspropriationer, rekvisitioner, udnævnelser og forfremmelser, godkendelser/tilbagekaldelser af udnævnelser, pensionering, udpegelse af suppleanter, fratrædelser, udnævnelser af ministre, dødsannoncer, præsidentens tiltrædelse, fratrædelse og stedfortrædere for præsidenten, udnævnelser, udpegelser, der foretages af præsidenten, afgørelser truffet af statsrådet og parlamentet, lovforarbejder, lovforslag, internationale konventioner, tjenesteprojekter samt meddelelser, som er foreskrevet i love, såsom selskabsloven

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

  • Staten
  • Blandede offentlige og private organer
  • Lokale forvaltningsorganer
  • Private (advokater) i henhold til bestemmelserne i selskabsloven.

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Ja

Hvilke typer søgninger kan foretages?

Det er muligt at søge efter alt, hvad der er blevet offentliggjort i Republikken Cyperns statstidende

Fra hvilken dato er de offentlige kundgørelser tilgængelige i elektronisk format?

Siden den 10. december 2004

Er det muligt at gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej

Er de offentlige kundgørelser frit til rådighed som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

De offentlige kundgørelser er frit tilgængelige som åbne data på Republikken Cyperns officielle hjemmeside: http://www.mof.gov.cy/gpo

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.