Offentliggørelse af officielle meddelelser

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

På hvilket websted offentliggøres de offentlige kundgørelser?

infoDeska-app'en er retsvæsenets officielle elektroniske offentliggørelsesportal.

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Vigtige oplysninger i retssager.

Hvilke organer offentliggør kundgørelser?

Justitsministeriet, domstolene og anklagemyndigheden.

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Der søges som udgangspunkt på det organ, der har udarbejdet dokumentet (justitsministeriet, domstolene, anklagemyndigheden).
På et bestemt retsorgans officielle portal er det muligt at foretage en søgning efter emne, dato for offentliggørelse og sagsnummer.

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk form?

Den nævnte applikation indeholder dokumenter, der er offentliggjort efter den 1. januar  2009.

Kan man gemme søgningerne og få besked, når søgekriterierne er opfyldt?

Ja, under afsnittet "Moje infoDeska" er det muligt at abonnere på elektroniske meddelelser om nye dokumenter.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

De offentlige kundgørelser er ikke frit tilgængelige som åbne data.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.