Offentliggørelse af officielle meddelelser

Oplysninger om EU-landenes offentliggørelse af officielle meddelelser

En officiel meddelelse er offentliggørelse af officielle retlige og statslige meddelelser, som ikke har karakter af lovgivning eller på anden vis indeholder bindende bestemmelser, og som er offentliggjort i elektronisk form i de respektive landes statstidender.

Mange EU-lande gør deres officielle meddelelser tilgængelige online. Den retlige ramme og den praksis, der er afgørende for, hvordan dette gøres, varierer imidlertid mellem landene. Med henblik på at bidrage til at gøre disse meddelelser mere tilgængelige indeholder dette afsnit oplysninger om, hvordan hvert EU-land offentliggør deres officielle meddelelser online.

Indholdet af de nationale sider afspejler forholdene i de enkelte EU-lande.

Klik på det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.