Offentliggørelse af officielle meddelelser

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser indrykkes i Statstidende og offentliggøres på https://statstidende.dk/.

Indtil den 14. oktober 2005 blev Statstidende også udgivet i fysisk form.

Hvilken slags meddelelser offentliggøres?

I Statstidende offentliggøres konkrete lovpligtige meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt visse ikke-pligtmæssige meddelelser.
Blandt andet offentliggøres meddelelser vedrørende dødsboer (f.eks. proklama), konkursboer (f.eks. konkursdekret), rekonstruktion, stævninger og lignende indkaldelser til retten, tvangsauktioner samt valg og folkeafstemninger.

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

Der offentliggøres meddelelser fra både domstole, advokater, offentlige institutioner og private virksomheder.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Der er gratis adgang til både enkeltstående søgninger og faste søgninger (se nedenfor).

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

Statstidende har været udgivet elektronisk siden 2000. Fra den 15. oktober 2005 udgives Statstidende kun i elektronisk form.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Der kan oprettes faste søgninger. Dette er gratis men forudsætter registrering som bruger.
Det er desuden muligt at abonnere på dagens PDF-version af Statstidende. Man vil således de dage, hvor Statstidende udkommer, automatisk modtage en e-mail med dagens Statstidende i PDF-format.

Sidste opdatering: 20/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.