Offentliggørelse af officielle meddelelser

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

På hvilket websted offentliggøres de offentlige kundgørelser?

De vigtigste meddelelser til offentligheden offentliggøres på hjemmesiden med offentlige kundgørelser (Ametlikud Teadaanded). I visse tilfælde er det fastsat i bestemte retsakter, at sådanne meddelelser også skal offentliggøres i aviserne.

Siden den 1. juli 2003 udkommer Ametlikud Teadaanded kun i elektronisk form. Ametlikud Teadaanded er ligeledes en database, der indgår i det nationale informationssystem. De offentlige kundgørelser kan gratis konsulteres af alle på følgende adresse https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

I Ametlikud Teadaanded offentliggøres meddelelser, opfordringer og kundgørelser, hvis offentliggørelse er obligatorisk i henhold til enten loven, et regeringsdekret eller en ministeriel bekendtgørelse.

I Ametlikud Teadaanded offentliggøres meddelelser, der tjener to formål:

  1. Meddelelser, der har til formål at oplyse en person om noget, og som ikke må kunne genanvendes af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred. Disse oplysninger offentliggøres kun i et kort tidsrum i Ametlikud Teadaanded, og der er begrænset adgang hertil efter offentliggørelsen, kravene om genanvendelse finder ikke anvendelse herpå.
  2. Meddelelser, der har til formål at informere alle, og som skal kunne genanvendes i et maskinlæsbart format.

Hvilke organer offentliggør kundgørelser?

I Ametlikud Teadaanded offentliggøres meddelelser, der er nødvendige for, at de nationale og lokale myndigheder samt de liberale erhverv (advokater, notarer) kan udføre deres opgaver. Derudover offentliggøres meddelelser fra juridiske personer, hvis offentliggørelse er obligatorisk i henhold til bestemte retsakter, og som opfylder et formål af almen interesse, dvs. offentliggørelse (spaltninger af selskaber, likvidationer, etc.).

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Adgangen til alle kundgørelser i Ametlikud Teadaanded er gratis.

Hvis man ønsker at offentliggøre private meddelelser, f.eks. en meddelelse om et tabt dokument, skal der betales et gebyr.

Hvilke søgninger kan foretages?

Man kan søge på type, titel, ophavsmand og aktivitetsområde eller ved fuldtekstsøgning.

Tjenesten (Minu Ametlikud Teadaanded) (mine offentlige meddelelser) gør det muligt for brugeren at abonnere på visse typer meddelelser og modtage dem pr. e-mail, ligesom han kan finde dem i arkiverne, når offentliggørelsen heraf er ophørt. Offentliggørelsen af en meddelelse til en bestemt person ophører, og meddelelsen arkiveres, når offentliggørelsen har opfyldt sit formål. Dette er ligeledes tilfældet, hvis den pågældende bekræfter at have modtaget meddelelsen, idet han identificerer sig ved hjælp af sit identitetskort via "mine offentlige meddelelser".

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk form?

Siden den 1. juli 2003. Hjemmesiden Ametlikud Teadaanded indeholder ligeledes meddelelser, der tidligere har været offentliggjort på papir.

Kan man gemme søgningerne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Man kan abonnere på at modtage alle meddelelser pr. e-mail og gemme dem ved hjælp af "mine offentlige meddelelser". Man anvender tjenesten "mine offentlige meddelelser", idet man identificerer sig ved hjælp af sit identitetskort eller sin mobilidentitet. Dette gør det muligt for brugeren at konsultere arkiverede meddelelser vedrørende den pågældende i Ametlikud Teadaanded og at få kendskab til, hvem der har gjort sig bekendt med dem.

Derudover er det i Ametlikud Teadaanded muligt at anvende ensartede ressource identifikatorer (URI) ved søgning efter meddelelser, som man så kan genbruge Den unikke karakter af en URI afhænger af antallet af komponenter af URI'er, der anvendes. URI'en gør det muligt at åbne en eller flere offentliggjorte meddelelser i html-format som resultatet af en søgning, eller som en XML-fil eller XML-RDF.

URI'en gør det muligt at åbne meddelelser, som er offentligt tilgængelige, som ikke er beregnet til bestemte fysiske personer, og hvis offentliggørelse ikke er ophørt.

For at kunne anvende en URI skal man indtaste den internetadresse, der svarer til offentliggørelsen af den meddelelse, som man er interesseret i.

En mere præcis vejledning om søgning med URI findes her: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Meddelelser, hvis offentliggørelse ikke er beregnet til at informere en bestemt fysisk person, dvs. meddelelser, der er i almenhedens interesse, er tilgængelige som åbne data. Meddelelser, hvis offentliggørelse er ophørt, og som er blevet arkiveret, er desuden ikke tilgængelige som åbne data.

Åbne data kan downloades i realtid som URI. Den unikke karakter af en URI afhænger af antallet af komponenter af URI'er, der anvendes. URI'en gør det muligt at åbne en eller flere offentliggjorte meddelelser i html-format som resultatet af en søgning, eller som en XML-fil eller XML-RDF. For at kunne anvende en URI skal man indtaste den internetadresse, der svarer til offentliggørelsen af den meddelelse, som man er interesseret i.

Sidste opdatering: 14/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.