Offentliggørelse af officielle meddelelser

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

På hvilke websteder offentliggøres offentlige kundgørelser?

Da Forbundsrepublikken Tyskland er en forbundsstat, offentliggør de enkelte delstater selv deres offentlige kundgørelser. De har herved oprettet deres egne internetsider, der delvist er forbundet med hinanden på Justizportal des Bundes und der Länder (forbundsregeringens og delstaternes retsportal). Følgende oplysninger vedrører udelukkende forbundsregeringens kundgørelser:

Offentliggørelsesmedium Omfanget af offentliggørelsen
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Kun elektronisk kopi af den officielle trykte udgave
Bundesanzeiger (Statstidende)

Officiel del, Retslig del
(kun i elektronisk format)

Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Papirudgave og elektronisk udgave
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Papirudgave og elektronisk udgave
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Papirudgave og elektronisk udgave
Forbundsfinansministeriets websted Kun elektronisk. De officielle håndbøger kan købes i handlen i udskrevet form eller som printudgave. Forbundsfinansministeriet tilbyder ikke håndbøgerne i denne form.

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Offentliggørelsesmedium Kundgørelsestyper
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Love, internationale traktater, bekendtgørelser (Rechtsverordningen), meddelelser (Bekanntmachungen), cirkulærer (Anordnungen), beskeder (Hinweise) og visse afgørelser, som forfatningsdomstolen har truffet
Bundesanzeiger (Statstidende) Bekendtgørelser, andre officielle meddelelser, offentlig licitation, beskeder og meddelelser fra domstolene Meddelelser fra domstolene omfatter offentliggørelse af retternes fortegnelser over sagsøgere efter loven om kollektive søgsmål for investorer (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), offentlige forkyndelser, straffesager, indkaldelser (Aufgebote) af personer og dokumenter, domme om eksklusion, mortifikationsdomme, adcitationer, konkurser, universalforfølgnings- og insolvenssager samt registret over anonyme og pseudonyme værker
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Retsforskrifter på skatteområdet og vejledninger, domme afsagt af Bundesfinanzhof
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Retsforskrifter på skatteområdet og vejledninger, domme afsagt af Bundesfinanzhof
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Forvaltningsforskrifter vedrørende trafik, indkaldelse af bortkomne indregistreringsattester og indregistreringsbeviser
Forbundsfinansministeriets websted Officielle håndbøger: oversigt over alle forbundsfinansministeriets officielle håndbøger i digital form. Onlineudgaven af de officielle håndbøger giver hurtig adgang til love, forordninger, direktiver og oplysninger om de angivne skatteperioder.

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

Offentliggørelsesmedium Offentliggørelsesorgan
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Forbundsmyndighederne
Bundesanzeiger (Statstidende) Forbunds- og delstatsmyndighederne samt domstole og statsadvokaturer
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Forbundsfinansministeriet og delstaternes øverste finansmyndigheder
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Alle ministerier på forbundsniveau, der er opregnet på første side
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Alle ministerier på forbundsniveau, delstaternes indregistreringskontorer
Forbundsfinansministeriets websted Bundesministerium der Finanzen (forbundsfinansministeriet)

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Offentliggørelsesmedium Gratis adgang
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Ja (men kun som "read only")
Bundesanzeiger (Statstidende) Ja
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Delvis (ikke ved helt nye og ikke ved ældre offentliggørelser)
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Kun til indholdsfortegnelserne
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Kun til overskrifterne på de officielle meddelelser i Verkehrsblatt (adgang til indholdet sker mod betaling af et gebyr)
Forbundsfinansministeriets websted Digital publikation: ja. De officielle håndbøger kan købes i handlen i udskrevet form eller som printudgave. Forbundsfinansministeriet tilbyder ikke håndbøgerne i denne form

Hvilke søgekriterier er der?

Offentliggørelsesmedium Søgekriterier
Bundesgesetzblatt (Lovtidende)

I forbindelse med gratis adgang: ingen

I forbindelse med en gebyrpligtig adgang:

fuldtekstsøgning, søgning efter et citat, overskrift, opbygningsnummer, udstedelsesdato, kundgørelsesår og del


Bundesanzeiger (Statstidende) Begreb, del, offentliggørelsesperiode, offentliggørelsesmåde, den myndighed/domstol, der har foretaget offentliggørelsen (forvaltningsdelen og den retslige del), findested, titel (forvaltningsdelen), sagsnummer (den retslige del)
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Skattetype, dokumenttype, bestemmelser, dato, sagsnummer, dokumentnummer, delstat, vedrørende/emne, findested
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Udgave, sidenummer, år og fuldtekstsøgning
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Område, titel, søgebegreber, dato, bekendtgørelsesnummer
Forbundsfinansministeriets websted Fuldtekstsøgning og indholdsfortegnelse med linkfunktion

Fra hvilken dato blev de offentlige kundgørelser stillet til rådighed i elektronisk format?

Offentliggørelsesmedium Dato hvor materialet blev stillet til rådighed
Bundesgesetzblatt (Lovtidende)

Parallel elektronisk pendant til den trykte udgave af Bundesgesetzblatt 1. del siden 1998, Parallel elektronisk pendant til den trykte udgave af Bundesgesetzblatt 2. del siden 1999

Søgemulighed fra udgaven af 23.5.1949

Bundesanzeiger (Statstidende)

Enkelte offentliggørelser fra den 30.8.2002
Fuldstændig offentliggørelse fra den 1.4.2012

Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Søgemulighed fra 1992
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Søgemulighed fra 1950
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Søgemulighed fra 1947
Forbundsfinansministeriets websted

Håndbog om indkomstskat: elektronisk siden 2017
Håndbog om A-skat: elektronisk siden 2018
Håndbog om selskabsskat: elektronisk siden 2018 Håndbog om erhvervsskat: elektronisk siden 2018
Lommeudgave om moms: elektronisk siden 2019
Håndbog om loven om skatter og udgifter: elektronisk siden 2020

Kan brugerne gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne passer?

Offentliggørelsesmedium Autosøgning Åbne data
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Nej Nej
Bundesanzeiger (Statstidende) Kun inden for rammerne af en informationstjeneste Nej
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Nej Nej
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Nej, kun den næste udgivelsesdato, når den foreligger Nej
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Nej Nej
Forbundsfinansministeriets websted Nej
Sidste opdatering: 15/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.