Offentliggørelse af officielle meddelelser

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Det nationale trykkeri

Diavgeia (Transparens)

Areios Pagos (den øverste domstol i civile sager og straffesager)

Symvoulio tis Epikrateias (den øverste domstol i forvaltningsretlige sager)

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Det nationale trykkeri: Offentliggørelse i regeringens officielle tidende er omfattet af bestemmelserne i artikel 7 i lov nr. 3469/2006 i den gældende affattelse.

Diavgeia: Love, præsidentielle dekreter og retsakter, der skal offentliggøres på internettet, er angivet i artikel 2 i lov nr. 3861/2010 i den gældende affattelse.

Areios Pagos: Det er muligt at søge efter civil- og strafferetlige retsafgørelser fra 2007 og frem til i dag.

Symvoulio tis Epikrateias: Det er muligt at søge efter forvaltningsretlige retsafgørelser.

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

Det nationale trykkeri: Meddelelser offentliggøres af det nationale trykkeri efter anmodning fra forvaltningsorganer eller offentlige myndigheder (offentliggørelse i det græske lovtidende).

Diavgeia: De meddelelser, der er omhandlet i artikel 2 i lov nr. 3861/2010, lægges straks ud på internettet af det organ, der offentliggør dem.

Areios Pagos: Meddelelserne offentliggøres af organet selv.

Symvoulio tis Epikrateias: Meddelelserne offentliggøres af organet selv.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan der foretages?

Der kan søges ved hjælp af ord, nøgleord eller sætninger, sagsnummer, afgørelsesnummer, bind, tema, kategori, type, organ og dato.

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

Det nationale trykkeri: 1997

Diavgeia: 2010

Areios Pagos: 2007

Symvoulio tis Epikrateias: 2016

Kan man gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Ja.
Hvert enkelt organ er ansvarligt for driften og indholdet af sin egen database over officielle meddelelser. Registret og/eller de tekniske oplysninger er som følge heraf lagret i en intern database hos de pågældende organer.

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.