Offentliggørelse af officielle meddelelser

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

På hvilket websted offentliggøres offentlige kundgørelser?

I Letland offentliggøres sådanne meddelelser i Republikken Letlands Statstidende, "Latvijas Vēstnesis".

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Følgende meddelelser offentliggøres i Statstidende:

 • udvælgelsesprøver med henblik på offentlig ansættelse
 • aktivitetsrapporter
 • tilbagekaldelser af dokumenter og segl
 • oplysninger fra registret over europæiske økonomiske firmagrupper
 • udbud
 • oplysninger fra handelsregistret
 • formueforhold mellem ægtefæller
 • offentlige skifter
 • meddelelser til aktionærer, selskabsdeltagere, partnere
 • meddelelser til kreditorer
 • meddelelser efter planlægningsloven
 • aftaler om leverancer og anlægsarbejder
 • tilbagekaldelser af fuldmagter
 • oplysninger i fortegnelsen over politiske partier
 • oplysninger om privatiseringer
 • afhandlinger
 • retsafgørelser
 • opfordringer til at fyldestgøre en fordring
 • stævninger
 • oplysninger fra erhvervs- og selskabsregistret
 • finansministeriet
 • diverse meddelelser

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

I Statstidende offentliggøres meddelelser fra såvel myndigheder og organer, som private (indførsel i de offentlige registre, underretninger, meddelelser eller oplysninger fra offentligretlige organer, fra deres embedsmænd og fra privatpersoner), hvis offentliggørelsen er foreskrevet i den eksterne lovgivning.
Liste over retsakter, der indeholder forskrifter om offentlig kundgørelse.

Er der gratis adgang til de officielle kundgørelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Søgninger kan foretages i form af fri tekst.
Det er muligt at filtrere resultaterne efter offentliggørelsesår og meddelelseskategori.

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk format?

På Statstidendes hjemmeside, dvs. https://www.vestnesis.lv, er der elektronisk adgang til alle meddelelser i Statstidende siden publikationer i EU-Tidende arkiveret, siden det blev oprettet den 25. februar 1993.
Den officielle offentliggørelse af dokumenter, der er offentliggjort frem til 1. juli 2012 findes i den trykte udgave af avisen "Latvijas Vēstnesis".

Kan man gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Nej, men de offentlige kundgørelser er til rådighed for genanvendelse af oplysningerne. Nærmere oplysninger om genanvendelse af oplysningerne i Statstidende.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.