Offentliggørelse af officielle meddelelser

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser offentliggøres på https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Officielle meddelelser er:

  • statslige meddelelser
  • offentlige meddelelser
  • sundhedsmæssige meddelelser
  • meddelelser fra politiet
  • meddelelser til søfarere
  • sociale boligordninger
  • meddelelser fra nationalbanken
  • meddelelser af eksamensresultater
  • retslige meddelelser
  • meddelelser fra lokale myndigheder

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

Officielle meddelelser offentliggøres af ministerier, offentlige organer, domstole og lokale myndigheder.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Fritekst.

Fra hvilken dato har de officielle meddelelser været tilgængelige i elektronisk format?

Officielle meddelelser har været tilgængelige i elektronisk format siden juni 2003.

Kan man gemme søgekriterier og anmode om at få tilsendt meddelelser, når kriterierne er opfyldt?

Denne tjeneste er ikke tilgængelig.

Sidste opdatering: 30/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.