Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Offentliggørelse af officielle meddelelser

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

På hvilke websteder offentliggøres offentlige kundgørelser?

Offentlige kundgørelser offentliggøres på webstedet officielebekendmakingen.nl. De tidligere kundgørelser findes her.

Hvilken type kundgørelser offentliggøres?

På ovennævnte websteder offentliggøres alle de kundgørelser, der indrykkes i de syv kundgørelsestidender (Bekendmakingsbladen). I Staatsblad offentliggøres nye eller ændrede retsakter. I Staatscourant offentliggøres ligeledes retsforskrifter samt korte meddelelser fra offentlige organer, såfremt det kræves efter lovgivningen. I Tractatenblad offentliggøres folkeretlige traktater og andre internationale konventioner, som Nederlandene er part i. I Provinciaal bladGemeenteblad ogWaterschapsblad offentliggøres reglementer og korte meddelelser fra provinser, kommuner og vandområder (waterschappen). I Blad gemeenschappelijke regelingen offentliggøres reglementer og meddelelser fra sammenslutninger af forvaltningsorganer (samenwerkingsverbanden van verschillende overheden).

Hvilke organer offentliggør kundgørelserne?

Alle organer, der er retligt forpligtet til at foretage sådanne kundgørelser.

Er der gratis adgang til offentlige kundgørelser?

Der er gratis adgang til offentlige kundgørelser.

Hvilken type søgninger kan der foretages?

På webstedet officielebekendmakingen.nl kan man se dagens offentliggørelser. Der kan kun søges i hver enkelt kundgørelsestidende.

På webstedet zoek.officielebekendmakingen.nl kan der søges efter nøgleord i titlen eller teksten, og det er muligt at søge på offentliggørelsesdato, på et bestemt kundgørelsestidende, på det organ, der foretager offentliggørelsen. og på et bestemt emne (der figurerer på en liste).

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk format?

Siden 1995.

Er det muligt at gemme søgningerne og få besked, når søgekriterierne er opfyldt?

Alle kan abonnere gratis på en meddelelsestjeneste. Der er to typer.

  • ved brug af standardmeddelelsestjenesten kan brugerne gemme en søgning. De modtager så en e-mail med et hyperlink til alle nye dokumenter, der opfylder søgekriterierne.
  • derudover tilbydes tjenesten "Berichten over uw buurt". Denne tjeneste gør det muligt for borgerne dagligt at modtage en mail, der indeholder en oversigt over de meddelelser fra de centrale myndigheder, der er relevante for deres eget kvarter. Deres eget kvarter (eigen buurt) kan afgrænses ved hjælp af postnummer og radius (der defineres i enheder af hundrede meter).

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i givet fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Der er gratis adgang til de offentlige kundgørelser via en SRU-grænseflade (SRU = Search/Retrieve via URL).

Brugervejledningen (og adressen) på denne tjeneste findes her: koopoverheid.nl (udelukkende på nederlandsk).

Sidste opdatering: 27/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.