Offentliggørelse af officielle meddelelser

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Den Slovakiske Republiks øverste domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky)

Den særlige domstol i straffesager (Špecializovaný trestný súd)

Retten for regionen Banská Bystrica (Krajský súd v Banskej Bystrici)

Retten for regionen Bratislava (Krajský súd v Bratislave)

Retten for regionen Košice (Krajský súd v Košiciach)

Retten for regionen Nitra (Krajský súd v Nitre)

Retten for regionen Prešov (Krajský súd v Prešove)

Retten for regionen Trenčín (Krajský súd v Trenčíne)

Retten for regionen Trnava (Krajský súd v Trnave)

Retten for regionen Žilina (Krajský súd v Žiline)

Kredsdomstole (liste)

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Domstolenes officielle opslagstavler anvendes til offentliggørelse af meddelelser vedrørende de enkelte domstoles arbejdskalender, offentlige domsafsigelser, meddelelser om forkyndelse, meddelelser om forkyndelse af dokumenter, kendelser afsagt af Den Slovakiske Republiks øverste domstol, meddelelser vedrørende slutrapporter, meddelelser om indledning af fuldbyrdelsesprocedurer, afgørelser om afslutning af konkursbehandling, meddelelser om sagsanlæg, kendelser om accept af deponering af genstande, kendelser om overdragelse af deponerede genstande til staten.

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

Alle regionale domstole og kredsdomstole offentliggør meddelelser inden for deres kompetenceområder.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Der kan søges ved at indtaste et af følgende elementer i søgefeltet på websiden med den officielle opslagstavle: dokumentets titel, en del af dokumentets titel eller sagsnummeret.

Fra hvilken dato har de officielle meddelelser været tilgængelige i elektronisk format?

Domstolene har været i stand til at offentliggøre de officielle meddelelser elektronisk siden maj 2011.

Kan man gemme søgekriterier og anmode om at få tilsendt meddelelser, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Nej.

Sidste opdatering: 25/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.