Offentliggørelse af officielle meddelelser

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

På hvilke websteder offentliggøres de offentlige kundgørelser?

De offentlige kundgørelser offentliggøres i de forskellige tidender, der svarer til de forskellige administrative niveauer, som den spanske forvaltning er spredt ud på.

Alle disse tidender udgives elektronisk, indholdet er officielt og autentisk, og de indeholder databaser, der kan bruges til at finde de offentliggjorte kundgørelser.

Der er tale om følgende websteder:

Staten: https://www.boe.es

De 17 selvstyrende regioner og de to selvstyrende byer: Der er adgang til alle webstederne via https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Lokale organer (provinsernes officielle tidender) (Boletines Oficiales de la Provincia) Der er adgang til alle webstederne via https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

  • Forvaltningsakter (personalesager, forvaltningsafgørelser, afgørelser, hvorved forskellige administrative skridt offentliggøres
  • Meddelelser om offentlig licitation
  • Meddelelser om forgæves forkyndelse
  • Bestemte meddelelser fra domstolene).

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

Meddelelser fra de offentlige myndigheder offentliggøres i de respektive tidender.

Meddelelser fra domstolene

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan man foretage?

  • Fritekst (inkluderer antal personer)
  • Type
  • Udstedende organ
  • Dato for udstedelsen
  • Dato for offentliggørelsen
  • Officielt nummer.

Fra hvilken dato blev de offentlige kundgørelser stillet til rådighed i elektronisk format?

Den lov, der ligger til grund for den elektroniske offentliggørelse af de officielle tidender, blev vedtaget i 2007.

Kan man gemme søgningerne og få besked, når kriterierne passer?

Ja, for så vidt angår statstidende (Boletin oficial del Estado) og de fleste af de selvstyrende regioners tidender (Boletines oficiales autonomicos). I provinsernes officielle tidender er dette som udgangspunkt ikke muligt.

Står de offentlige kundgørelser frit til rådighed som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde dataregistret eller de tekniske oplysninger?

Spørgsmålet om åbne data er forskelligt for hvert tidende, nogle af dem indeholder åbne data og xml-format.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.