Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Στον ιστότοπο https://www.justiz.gv.at/ δημοσιεύονται οι ακόλουθοι τύποι ανακοινώσεων:

 • Εκθέσεις
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Γνωμοδοτήσεις
 • Αξιολογήσεις
 • Εγκύκλιοι
 • Οδηγίες
 • Γνωματεύσεις
 • Καταστατικά
 • Στατιστικές
 • Εγχειρίδια
 • Προκηρύξεις θέσεων
 • Δημοσιεύσεις διορισμών

Στον ιστότοπο https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) δημοσιεύονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

 • Μητρώο αφερεγγυότητας (πτωχεύσεις, συμψηφισμοί, ρυθμίσεις οφειλών)
 • Ευρωπαϊκή διαδικασία αναδιάρθρωσης
 • Πρόδηλη αδυναμία πληρωμής
 • Πωλήσεις και μισθώσεις σε διαδικασίες αφερεγγυότητας
 • Δικαστικοί πλειστηριασμοί
 • Ακίνητη περιουσία
 • Κινητή περιουσία
 • Πώληση αγαθών χωρίς πλειστηριασμό σύμφωνα με το άρθρο 268/2 ΕΟ
 • Αναγκαστική διαχείριση με δικαστική απόφαση
 • Εθελούσιες δημοπρασίες
 • Περιγραφή ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί σε οικόπεδο τρίτου
 • Αποφάσεις και ανακοινώσεις σε ποινικές διαδικασίες
 • Ανακοινώσεις ποινικών δικαστηρίων
 • Ποινική διαδικασία ρευστοποίησης ασφαλισθέντων ή δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων
 • Κοινοποιήσεις επίδοσης σε ποινικές διαδικασίες
 • Περάτωση προανακριτικών ερευνών
 • Δημόσιες κοινοποιήσεις
 • Επιμελητές και επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen)
 • Ακυρωτικές πράξεις
 • Αποφάσεις κήρυξης σε αφάνεια/Αποφάσεις απόδειξης θανάτου
 • Αποφάσεις σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής
 • Αποφάσεις βάσει του νόμου περί φύλαξης και δήμευσης (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Εκπροσώπηση τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί φιλοξενίας σε ιδρύματα (Heimaufenthaltsgesetz)
 • Συνήγοροι ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου περί εγκλεισμού σε ίδρυμα (Unterbringungsgesetz)
 • Επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen) σε νομικά πρόσωπα
 • Επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen) των δικαστηρίων μητρώου εταιρειών
 • Ανακοινώσεις των δικαστηρίων μητρώου εταιρειών (Firmenbuchgerichte)
 • Αποφάσεις των κτηματολογικών δικαστηρίων
 • Αποφάσεις του δικαστηρίου για υποθέσεις συμπράξεων
 • Κοινοποιήσεις της δικαιοσύνης
 • Δημοσιεύσεις επιχειρήσεων

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι

Ποια είναι τα κριτήρια αναζήτησης;

Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Δικαιοσύνης υπάρχει η δυνατότητα απλής αναζήτησης με λέξεις για όλα τα έγγραφα του ιστότοπου.

Στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων Ediktsdatei υπάρχει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, η δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις, για όλες τις εφαρμογές. Επιπλέον, σε πολλές εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης βάσει αριθμού υπόθεσης, ενώ στους πλειστηριασμούς υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης βάσει αντικειμένων. Λόγω της ποικιλομορφίας των δυνατοτήτων αναζήτησης για διαφορετικές εφαρμογές, εδώ μπορούν να αναφερθούν μόνο παραδείγματα των κριτηρίων αναζήτησης.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Οι ιστότοποι της αρχικής σελίδας του ιστότοπου της Δικαιοσύνης και των επίσημων ανακοινώσεων Ediktsdatei λειτουργούν από το 2000.

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι

Είναι οι ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα; Αν ναι, πού βρίσκονται το αρχείο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες;

Οι ανακοινώσεις στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktsdatei) είναι δωρεάν διαθέσιμες και μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ως αρχείο HTML (δεν υπάρχει προστασία έναντι αντιγραφής). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απόκτησης άδειας δυνάμει του νόμου του 2022 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών (IWG). Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων.

Οι δημοσιεύσεις στον ιστότοπο https://www.justiz.gv.at/ αφορούν κυρίως ήδη υπάρχοντα «έγγραφα» σε μορφότυπο PDF. Σπανίως υπάρχουν έγγραφα MS Word. Όλες οι δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του WCMS (σύστημα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου) και είναι δωρεάν διαθέσιμες ως σελίδες HTML. Τα έγγραφα διατίθενται ως παραρτήματα στις σελίδες HTML και μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.