Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή που έχει νομική ισχύ και στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://www.mof.gov.cy/gpo

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Δημοσιεύονται προκηρύξεις θέσεων στο δημόσιο τομέα, δημόσιες προσφορές, απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, διορισμοί/προαγωγές/επικυρώσεις/ανακλήσεις διορισμών, αφυπηρετήσεις, αναπληρωματικοί διορισμοί, παραιτήσεις, διορισμοί Υπουργών, ανακοινώσεις θανάτων, άφιξη, αναχώρηση/αναπλήρωση Προέδρου της Δημοκρατίας, διορισμοί – ορισμοί Προέδρου της Δημοκρατίας, αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου και Βουλής, νομοσχέδια, προτάσεις Νόμου, διεθνείς Συμφωνίες, σχέδια υπηρεσίας και ανακοινώσεις που επιβάλλονται από νομοθεσία όπως ο περί Εταιρειών Νόμος

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

  • Κράτος
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ιδιώτες (δικηγόροι) με βάση πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Οτιδήποτε δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2004

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα στην ιστοσελίδα του Κυβερνητικού Τυπογραφείου: http://www.mof.gov.cy/gpo

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.