Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Οι επίσημες ανακοινώσεις εισάγονται στη Statstidende και δημοσιεύουνται στη διεύθυνση https://statstidende.dk/.

Έως τις 14 Οκτωβρίου 2005 η Statstidende δημοσιευόταν και σε έντυπη μορφή.

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Στη Statstidende δημοσιεύονται ειδικές υποχρεωτικές ανακοινώσεις με νομική ισχύ για πολίτες, επιχειρήσεις και αρχές, καθώς και ορισμένες μη υποχρεωτικές ανακοινώσεις.
Μεταξύ άλλων, δημοσιεύονται ανακοινώσεις σχετικά με κληρονομιές θανόντων (π.χ. ανακοίνωση για τους πιστωτές), περιουσίες υπό πτώχευση (π. Χ. πτωχευτικές εντολές), αναδιοργανώσεις εταιρειών, δικαστικές διαταγές και παρόμοιες εντολές, αναγκαστικές πωλήσεις βάσει δικαστικής διαταγής και εκλογές και δημοψηφίσματα.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Δημοσιεύονται ανακοινώσεις από δικαστήρια, δικηγόρους, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση σε εφάπαξ ή μόνιμες αναζητήσεις είναι δωρεάν (βλ. παρακάτω).

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Η Statstidende εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 2000. Από τις 15 Οκτωβρίου 2005 η Statstidende εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Μπορούν να δημιουργηθούν μόνιμες αναζητήσεις. Η υπηρεσία είναι δωρεάν, όμως χρειάζεται εγγραφή χρήστη.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδρομής για τη λήψη της ημερήσιας έκδοσης της Statstidende σε μορφή pdf. Τις ημέρες δημοσίευσης της Statstidende ο συνδρομητής λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ημερήσια έκδοση σε μορφότυπο pdf.

Είναι οι ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα; Αν ναι, πού βρίσκονται το αρχείο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες;

Τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε όλους μέσω της έρευνας REST στη διεύθυνση https://statstidende.dk. Εργασίες τεχνικής βελτίωσης της Statstidende βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το κατά πόσον θα πρέπει να συνεχιστεί η παροχή αυτής της επιλογής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.