Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στη διεύθυνση https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται είναι οι εξής:

  • Κοινοποιήσεις της κυβέρνησης
  • Δημόσιες ανακοινώσεις
  • Υγειονομικές κοινοποιήσεις
  • Αστυνομικές ανακοινώσεις
  • Αγγελίες προς πλοιάρχους
  • Προγράμματα κοινωνικής στέγασης
  • Αγγελίες της Κεντρικής Τράπεζας
  • Κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων εξετάσεων
  • Ανακοινώσεις δικαστηρίων
  • Ανακοινώσεις τοπικών συμβουλίων.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τα υπουργεία, τους δημόσιους φορείς, τα δικαστήρια και τα τοπικά συμβούλια.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Ελεύθερο κείμενο.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική από τον Ιούνιο του 2003.

Μπορούν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται οι κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.