Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Σε ποιους ιστοτόπους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο

Περιφερειακό δικαστήριο Banská Bystrica

Περιφερειακό Δικαστήριο Μπρατισλάβας

Περιφερειακό Δικαστήριο Košice

Περιφερειακό Δικαστήριο Nitra

Περιφερειακό Δικαστήριο Prešov

Περιφερειακό Δικαστήριο Trenčín

Περιφερειακό Δικαστήριο Trnava

Περιφερειακό Δικαστήριο Žilina

Τοπικά δικαστήρια (κατάλογος)

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Οι επίσημοι πίνακες ανακοινώσεων των δικαστηρίων χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εργασιών του δικαστηρίου, ανακοινώσεων αποφάσεων, ανακοινώσεων κλητεύσεων, ανακοινώσεων επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων, αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, κοινοποιήσεων περί τελικών εκθέσεων, ανακοινώσεων έναρξης διαδικασιών εκτέλεσης, αποφάσεων περάτωσης διαδικασιών πτώχευσης, ανακοινώσεων άσκησης ένδικων μέσων, διαταγών αποδοχής αντικειμένων υπό μεσεγγύηση και διαταγών περιέλευσης καταθέσεων στο κράτος.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν ανακοινώσεις;

Όλα τα περιφερειακά και τοπικά δικαστήρια δημοσιεύουν ανακοινώσεις στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις;

Ναι.

Τι είδους αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται;

Μπορούν να πραγματοποιούνται αναζητήσεις με την εισαγωγή ενός από τα ακόλουθα στοιχεία στο πεδίο αναζήτησης στην ιστοσελίδα του επίσημου πίνακα ανακοινώσεων: τίτλος του εγγράφου, μέρος του τίτλου ή αριθμός καταχώρισης.

Από πότε έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Τα δικαστήρια μπορούν να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή από το 2011.

Είναι δυνατόν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί κανείς να βρεί το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.