Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Osoitteessa https://www.justiz.gv.at/ julkaistaan seuraavia ilmoituksia:

 • Kertomukset
 • Lausunnot
 • Kannanotot
 • Arvioinnit
 • Kiertokirjeet
 • Ohjeet
 • Asiantuntijalausunnot
 • Perussäännöt
 • Tilastot
 • Käsikirjat
 • Ilmoitukset avoimista viroista
 • Nimitysilmoitukset

Osoitteessa https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) julkaistaan seuraavia ilmoituksia:

 • Maksukyvyttömyystiedot (konkurssit, pesänselvitykset, velkajärjestelyt)
 • Eurooppalainen uudelleenjärjestelymenettely
 • Ilmeinen maksukyvyttömyys
 • Myynti- ja vuokrasopimukset konkurssimenettelyssä
 • Pakkohuutokaupat
 • Kiinteä omaisuus
 • Irtain omaisuus
 • EO:n 268/2 §:n mukainen esineiden suoramyynti
 • Tuomioistuimen määräämät takavarikoinnit
 • Vapaaehtoiset huutokaupat
 • Vuokratontilla sijaitsevat tilapäiset rakennukset, jotka on annettu pantiksi ilman hallinnan siirtoa
 • Tiedonannot ja ilmoitukset rikosoikeudenkäynneissä
 • Rikostuomioistuimien ilmoitukset
 • Rikosoikeudellinen perintämenettely
 • Tiedoksiannot rikosoikeudenkäynnissä
 • Rikostutkinnan keskeytykset
 • Ilmoitukset ja kuulutukset
 • Edunvalvojat ja päätösten tiedoksiannot
 • Arvopaperien mitätöinnit
 • Kuolleeksi julistamiset / kuolintodistukset
 • Päätökset jäämistöoikeudellisissa menettelyissä
 • Takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskevan lain (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) nojalla tehdyt päätökset
 • Laitoshoitoa koskevan lain (Heimaufenthaltsgesetz) 8 §:n mukainen asukkaiden edustus
 • Laitokseen sijoittamista koskevan lain (Unterbringungsgesetz) 13 §:n mukaiset potilasasiamiehet
 • Päätösten tiedoksianto oikeushenkilöille
 • Kaupparekisterituomioistuinten (Firmenbuchgerichte) päätökset
 • Kaupparekisterituomioistuinten ilmoitukset
 • Maarekisterituomioistuinten (Grundbuchsgerichte) päätökset
 • Kartellituomioistuimen (Kartellgericht) päätökset
 • Oikeuslaitoksen ilmoitukset
 • Yritysten julkaisut

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Oikeusministeriön

Tuomioistuinten, syyttäjien, asianajajien ja notaarien

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Oikeuslaitoksen kotisivulla on yksinkertainen sanahaku, joka kohdistuu kaikkiin sivuston asiakirjoihin.

Ediktsdatei-sivustolla on kaikissa sovelluksissa mahdollisuus sanahakuihin. Lisäksi monissa sovelluksissa on mahdollisuus tehdä hakuja viitenumerolla, ja huutokauppoja voi hakea myös esineellä. Eri sovelluksissa on monenlaisia hakumahdollisuuksia, joten hakukriteerejä esitellään tässä vain esimerkinomaisesti.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Oikeuslaitoksen sivusto ja Ediktsdatei ovat olleet verkossa vuodesta 2000.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ilmoitukset ovat Ediktsdatei-sivustolla saatavilla maksutta, ja niitä voidaan käyttää myös HTML-tiedostoina (ei kopiosuojaa). On myös mahdollista saada tietojen jälleenkäsittelylain Informationsweiterverwendungsgesetz 2022 (IWG) nojalla lisenssi. Tietoja ei kuitenkaan tällä hetkellä anneta avoimen datan muodossa.

Osoitteessa https://www.justiz.gv.at/ aineisto on useimmiten PDF-muodossa. Joissakin harvoissa tapauksissa asiakirjat ovat MS-Word–muodossa. Kaikki julkaiseminen tapahtuu Web Content Management Systems -järjestelmässä (WCMS) HTML-sivuina. Aineisto on HTML-sivuilla vapaasti ladattavina liitteinä.

Päivitetty viimeksi: 23/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.