Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Osoitteessa http://www.justiz.gv.at/ julkaistaan seuraavia ilmoituksia:

 • Kertomukset
 • Lausunnot
 • Kannanotot
 • Arvioinnit
 • Kiertokirjeet
 • Ohjeet
 • Asiantuntijalausunnot
 • Perussäännöt
 • Tilastot
 • Käsikirjat
 • Ilmoitukset avoimista viroista
 • Nimitysilmoitukset

Osoitteessa http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) julkaistaan seuraavia ilmoituksia:

 • Maksukyvyttömyystiedot (konkurssit, pesänselvitykset, velkajärjestelyt)
 • Myynti- ja vuokrasopimukset konkurssimenettelyssä
 • Pakkohuutokaupat
 • Kiinteä omaisuus
 • Irtain omaisuus
 • Tuomioistuimen määräämät takavarikoinnit
 • Vapaaehtoiset huutokaupat
 • Tiedonannot ja ilmoitukset rikosoikeudenkäynneissä
 • Rikostuomioistuimien ilmoitukset
 • Rikosoikeudellinen perintämenettely
 • Tiedoksiannot rikosoikeudenkäynnissä
 • Rikostutkinnan keskeytykset
 • Ilmoitukset ja kuulutukset
 • Edunvalvojat ja päätösten tiedoksiannot
 • Arvopaperien mitätöinnit
 • Kuolleeksi julistamiset / kuolintodistukset
 • Päätökset jäämistöoikeudellisissa menettelyissä
 • Takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskevan lain (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) nojalla tehdyt päätökset
 • Hoitolaitoslain (Heimaufenthaltsgesetz) 8 §:n mukainen asukkaiden edustus
 • Sairaalalain (Unterbringungsgesetz) 13 §:n mukaiset potilasasiamiehet
 • Päätösten tiedoksianto oikeushenkilöille
 • Kaupparekisterituomioistuinten (Firmenbuchgerichte) päätökset
 • Kaupparekisterituomioistuinten ilmoitukset
 • Maarekisterituomioistuinten (Grundbuchsgerichte) päätökset
 • Kartellituomioistuimen (Kartellgericht) päätökset
 • Oikeuslaitoksen ilmoitukset
 • Yritysten julkaisut

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Oikeusministeriön

Tuomioistuinten, syyttäjien, asianajajien ja notaarien

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Oikeuslaitoksen kotisivulla (http://www.justiz.gv.at/) on yksinkertainen sanahaku, joka kohdistuu kaikkiin sivuston asiakirjoihin.

Ediktsdatei-sivustolla (http://www.edikte.justiz.gv.at/) on kaikissa sovelluksissa mahdollisuus sanahakuihin. Lisäksi monissa sovelluksissa on mahdollisuus tehdä hakuja viitenumerolla, ja huutokauppoja voi hakea myös esineellä. Eri sovelluksissa on monenlaisia hakumahdollisuuksia, joten hakukriteerejä esitellään tässä vain esimerkinomaisesti.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Oikeuslaitoksen sivusto (http://www.justiz.gv.at/) ja Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) ovat olleet verkossa vuodesta 2000.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ilmoitukset ovat Ediktsdatei-sivustolla saatavilla maksutta, ja niitä voidaan käyttää myös HTML-tiedostoina (ei kopiosuojaa). On myös mahdollista saada tietojen jälleenkäsittelylain (Informationsweiterverwendungsgesetz) nojalla lisenssi. Tietoja ei kuitenkaan tällä hetkellä anneta avoimen datan muodossa.

Osoitteessa http://www.justiz.gv.at/ aineisto on useimmiten PDF-muodossa. Joissakin harvoissa tapauksissa asiakirjat ovat MS-Word–muodossa. Kaikki julkaiseminen tapahtuu Web Content Management Systems -järjestelmässä (WCMS) HTML-sivuina. Aineisto on HTML-sivuilla vapaasti ladattavina liitteinä.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.