Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Kroatian virallisen lehden (Narodne Novine) verkkosivuilla ja oikeusministeriön sähköisellä ilmoitustaululla (e-Oglasna).

https://narodne-novine.nn.hr/ (virallinen lehti)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (oikeusministeriön sähköinen ilmoitustaulu)

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoituksia julkaistaan julkista hankinnoista, sähköisistä huutokaupoista, käyttöoikeussopimuksista, tarjouskilpailuista, virkamieskilpailuista, likvidaatioista ja kaupparekisterimerkinnöistä. Lisäksi julkaistaan yrityksiä koskevia ilmoituksia, mm. kauppakamareiden ilmoituksia, päätökset tavallisen ja yksinkertaistetun konkurssimenettelyn aloittamisesta, päätökset luonnollisten henkilöiden oikeustoimikelvottomuudesta, tuomioistuinten ja notaarien ilmoituksia jne.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

  • virallinen lehti
  • oikeusministeriön sähköisellä ilmoitustaululla julkaistaan tuomioistuinten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten konkurssimenettelyssä tekemät päätökset (menettelyn aloittamispäätökset, haasteet); ministeriö huolehtii ilmoitustaulun perustana olevan tietojärjestelmän ylläpidosta.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä, ilmoitukset ovat maksuttomia.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Virallisen lehden verkkosivuilla hakukriteerinä voi käyttää hakusanaa tai ilmoituksen päivämäärää, tyyppiä tai aihepiiriä (esim. valuuttakurssi).

Sähköisessä ilmoitustaulussa hakuja voi tehdä asiakirjan viitenumeron tai nimen, ilmoituksen aihepiirin tai yksilöllisen numerotunnuksen mukaan.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallisen lehden verkkosivuilla ilmoituksia on julkaistu tammikuusta 2014 lähtien.

Oikeusministeriön sähköinen ilmoitustaulu on ollut käytössä 1. marraskuuta 2014 lähtien.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Virallinen lehti sisältää julkisia hankintamenettelyjä koskevien virallisten ilmoitusten ilmoitusjärjestelmän (julkisten hankintojen portaali). Ilmoitukset loppukäyttäjille lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaiseen sähköiseen postilaatikkoon.

Sähköisessä ilmoitustaulussa ei ole järjestelmää, joka ilmoittaisi käyttäjille julkaistuista ilmoituksista. Ainoan poikkeuksen muodostavat verohallinto (Porezna uprava) ja rahoitusvirasto (Financijska agencija, FINA). Niiden käyttöön oikeusministeriö on perustanut verkkopalvelun, jonka välityksellä ne voivat ladata sähköisen ilmoitustaulun sisältämiä tietoja päivittäin (useaan kertaan).

Viralliset ilmoitukset eivät ole saatavilla avoimena datana.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset eivät ole saatavilla avoimena datana.

Päivitetty viimeksi: 14/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.