Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan painettuna, jolloin ne ovat oikeudellisesti sitovia, sekä internetissä, jossa ne ovat vapaasti saatavilla verkkosivustolla http://www.mof.gov.cy/gpo.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoitustyyppejä: julkisen sektorin avoimet työpaikat, julkiset tarjouskilpailut, pakkolunastukset, haltuunotot, nimitykset, ylennykset, vahvistukset, nimitysten peruuttamiset, eläkkeelle siirtymiset, viransijaisten nimitykset, eroilmoitukset, ministerien nimitykset, kuolinilmoitukset, tasavallan presidentin saapumiset, lähdöt ja viransijaiset, tasavallan presidentin vahvistamat nimitykset, ministerineuvoston ja parlamentin päätökset, hallituksen tai parlamentin lainsäädäntöehdotukset, kansainväliset sopimukset, organisaatiokaaviot sekä esim. yhtiölaissa edellytetyt ilmoitukset.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

  • Valtio
  • Puolijulkiset organisaatiot
  • Paikallisviranomaiset
  • Henkilöt (asianajajat) yhtiölain säännösten nojalla

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Hakuja voi tehdä kaikkeen Kyproksen virallisessa lehdessä (Epísimi Efimerída) julkaistuun aineistoon.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Alkaen 10. joulukuuta 2004.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset ovat saatavilla vapaasti avoimena datana valtion kirjapainon (Kyvernitikó Typografeío) verkkosivustolla: http://www.mof.gov.cy/gpo

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.