Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Oikeusministeriön ylläpitämällä sähköisellä ilmoitustaululla nimeltä infoDeska.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Oikeudellisiin menettelyihin liittyvät tärkeät ilmoitukset.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Tšekin oikeusministeriö, tuomioistuimet ja syyttäjälaitos.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Perushaku tehdään asiakirjan antaneen organisaation (oikeusministeriö, tuomioistuimet, syyttäjälaitos) mukaan.
Yksittäisen tuomioistuimen ilmoitustaululta voi sen jälkeen hakea kohteen, julkaisupäivän ja asiakirjanumeron mukaan.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

InfoDeskasta löytyvät 1.1.2009 jälkeen julkaistut asiakirjat.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä, osiossa Moje InfoDeska (asiakastili) voi rekisteröityä ja tilata sähköposti-ilmoitukset uusista julkaisuista.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset eivät ole saatavilla avoimena datana.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.