Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Keskeiset yleisölle osoitetut ilmoitukset julkaistaan internetissä virallisten ilmoitusten verkkosivustolla Ametlikud Teadaanded. Joissakin tapauksissa säädetään ilmoitusten julkaisemisesta myös sanomalehdissä.

Ametlikud Teadaanded on valtion tietojärjestelmään kuuluva tietokokoelma, ja se on 1. heinäkuuta 2003 alkaen ilmestynyt ainoastaan nettiversiona. Se on kaikille maksutta avoin osoitteessahttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ametlikud Teadaanded -verkkosivustolla julkaistaan erilaisia ilmoituksia ja kutsuja, joiden julkaisemisesta säädetään laissa, hallituksen määräyksessä tai ministerin asetuksessa.

Siinä julkaistaan ilmoituksia kahdessa eri tarkoituksessa:

  1. Ilmoitukset, joilla annetaan jotakin tiedoksi tietylle henkilölle ja joita ei yksityisyyden suojan varmistamiseksi saa käyttää uudelleen. Näiden tietojen julkaisemisaikaa on rajoitettu, ja julkaisun päätyttyä niihin sovelletaan pääsyrajoituksia. Niihin ei sovelleta uudelleenkäyttövaatimuksia.
  2. Ilmoitukset, joilla annetaan jotakin tiedoksi suurelle yleisölle ja joita voidaan käyttää uudelleen koneluettavassa muodossa.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Ametlikud Teadaanded -verkkosivustolla julkaistaan valtion viranomaisten, paikallisviranomaisten sekä notaarien ja haastemiesten virkatehtäviin liittyviä ilmoituksia. Lisäksi julkaistaan yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden ilmoituksia, joiden julkaisuvelvoite johtuu laista tai jotka julkaistaan tiedotustarkoituksessa yleisen edun nimissä (esim. yhtiön jakautuminen tai likvidaatio).

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kaikki Ametlikud Teadaanded -verkkosivustolla julkaistut ilmoitukset ovat saatavilla maksutta.

Jos ilmoitus julkaistaan yksityishenkilön pyynnöstä (esim. jonkin asiakirjan katoamisen vuoksi), peritään valtion käsittelymaksu.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Julkaistuja ilmoituksia voi hakea tyypin, otsikon, julkaisijan tai vaikutusalueen mukaan sekä tekstihaulla.

Ilmoituksia voi tilata Minu Ametlikud Teadaanned -palvelun kautta omaan sähköpostiin. Palvelussa jokainen voi myös tarkastella itseään koskevia ilmoituksia, joiden julkaisuaika on päättynyt ja jotka on siirretty arkistoon. Tietylle henkilölle suunnatun ilmoituksen julkaisuaika päättyy, kun ilmoitus on täyttänyt tarkoituksensa. Silloin se myös arkistoidaan. Näin tapahtuu myös silloin kun ilmoitus on annettu jollekulle tiedoksi ja tämä henkilö on kirjautunut henkilökortillaan Minu Ametlikud Teadanned -palveluun ja näin vahvistanut ilmoituksen vastaanottamisen.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

1. heinäkuuta 2003 lähtien. Ametlikud Teadaanned -verkkosivustolla on pääsy myös aiemmin paperiversiona tiedotustarkoituksessa julkaistuihin ilmoituksiin.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ilmoituksia voi tilata sähköpostiinsa, ja niitä voi myös tallentaa Minu Ametlikud Teadanned -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan tunnistautumalla henkilökortilla tai mobiilihenkilökortilla. Palvelussa voi tarkastella omia arkistoituja ilmoituksiaan ja sitä, kuka muu niitä on käynyt katsomassa.

Ametlikud Teadanned -verkkosivustolla voi hakea ja käyttää ilmoituksia uudelleen myös URI-tunnisteiden avulla. URI-tunnisteen yksikäsitteisyys riippuu URI-komponenttien määrästä. URI-tunnisteen avulla voi avata yhden tai useamman julkaistun ilmoituksen HTML-muodossa (joka vastaa hakutulosta) taikka XML- tai XML-RDF-tiedostona.

URI-tunnisteen avulla voi avata julkisesti saatavilla olevia ilmoituksia, joita ei ole annettu tiedoksi kenellekään tietylle henkilölle tai joiden julkaiseminen ei ole vielä päättynyt.

URI-tunnisteen käyttäminen edellyttää sellaista internetosoitetta, joka vastaa ilmoituksen julkaisutietoja.

Tarkemmat ohjeet URI-pohjaista hakua varten ovat sivulla https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Avoimen datan muodossa ovat saatavilla ilmoitukset, joita ei ole annettu tiedoksi tietylle henkilölle vaan jotka on julkaistu tiedotustarkoituksessa. Ilmoitukset, joiden julkaiseminen on päättynyt ja jotka on arkistoitu, eivät ole saatavilla avoimena datana.

Avoin data on ladattavissa reaaliaikaisesti URI-tunnisteiden avulla. URI-tunnisteen yksikäsitteisyys riippuu URI-komponenttien määrästä. URI-tunnisteen avulla voi avata yhden tai useamman julkaistun ilmoituksen HTML-muodossa (joka vastaa hakutulosta) taikka XML- tai XML-RDF-tiedostona. URI-tunnisteen käyttäminen edellyttää sellaista internetosoitetta, joka vastaa ilmoituksen julkaisutietoja.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.