Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Kuulutusrekisteri

Virallinen lehti

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Kuulutusrekisteriin merkitään tietoja tuomioistuimen tai viranomaisen päätökseen perustuvista kuulutuksista, jotka koskevat:

 1. käräjäoikeuden ilmoittamaa julkista haastetta;
 2. käräjäoikeuden ilmoittamaa säätiöiden sulautumista
 3. osakeyhtiön sulautumista, jakautumista tai varojen jakoa taikka muuta yhteisö- ja säätiölainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä tai päätöstä, josta on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä; taikka
 4. ulosottomiehen kuulutusta.

Virallisessa lehdessä julkaistaan ne ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat, jotka laki, asetus tai muu alempiasteinen säädös määrää julkaistavaksi Virallisessa lehdessä.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Kuulutusekisterissä julkaistaan käräjäoikeuksien, ulosottoviranomaisten ja Kaupparekisteriviranomaisen (PRH) ilmoituksia.

Käräjäoikeuksien ilmoittamat kuulutuslajit kuulutusrekisteriin ovat:

 • Julkinen haaste velkojille
 • Säätiöiden sulautuminen

Ulosottoviranomaisten ilmoittamat kuulutuslajit kuulutusrekisteriin ovat:

 • Asianosaiskeskustelu
 • Jakokeskustelu
 • Kirjallinen valvonta

Kaupparekisteriviranomaisen (PRH) ilmoittamat kuulutuslajit kuulutusrekisteriin ovat:

 • Eurooppayhtiön kotipaikan siirto
 • Jakautuminen
 • Julkinen haaste selvitystilassa
 • Julkinen haaste selvitystilassa olevien säätiöiden velkojille
 • Kantarahaston alentaminen
 • Kombinaatiosulautuminen
 • Kuulutus erityisoikeuksien haltijoille
 • Kuulutus vastaanottavan säätiön velkojille
 • Kuulutus vastaanottavan yhteisön velkojille
 • Kuulutus vastaanottavan yhteisön velkojille jakautumisessa
 • Liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen
 • Luottolaitoksen toimiluvasta luopuminen
 • OYJ:n muuttaminen OY:ksi
 • Osakepääoman alentaminen
 • Osuuskunnan muuttaminen OY:ksi
 • Osuuskunnan poistaminen kaupparekisteristä
 • Osuuspankin toimiluvasta luopuminen
 • Selvitystilaan määrääminen tai poistaminen rekisteristä
 • Sijoitusosuuspääoman alentaminen
 • Sulautuminen
 • Sääntöjen muuttaminen tai sen määräyksestä poikkeaminen
 • Vapaan oman pääoman jakaminen
 • Vararahaston alentaminen
 • Voiton jakaminen
 • Yhdistyksen purettavaksi määräämistä koskeva kehotus
 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen tai sen määräyksestä poikkeaminen
 • Ylikurssirahaston alentaminen
 • Yrityksen selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskeva kehotus
 • Yritysmuodon muutos

Tämän lisäksi Virallisessa lehdessä julkaistaan useiden muiden organisaatioiden ilmoituksia, kuulutuksia ja muita asiakirjoja.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kuulutusrekisteri: kyllä

Virallinen lehti: pdf maksutta vuodesta 2011 alkaen. Creditan ylläpitämä Virallinen.fi-palvelu on maksullinen:

1 käyttäjä, hinta/lisenssi: 200 €/vuosi, 2-5 käyttäjä, hinta/lisenssi: 145 €/vuosi, Yli 5 käyttäjää, hinta/lisenssi: 124 €/vuosi

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Kuulutusrekisterissä voi hakea seuraavilla tiedoilla:

Kuulutuslaji

Kuulutettu

Y-tunnus / Syntymäaika / Syntymävuosi

Määräpäivä

Kotipaikka

Käräjäoikeuden asianumero

Virallisen lehden maksullisesta tietokannasta voi hakea muiden hakuehtojen lisäksi vapaasanahaulla.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Kuulutusrekisteri: 1.4.2004

Virallinen lehti: vuodesta 2011

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kuulutusrekisteri: ei voi

Virallinen lehti: maksullisessa tietokannassa voi tallentaa hakuja ja saada ilmoituksia sähköpostiin.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ei ole saatavilla avoimena datana.

Päivitetty viimeksi: 28/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.