Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Valtion kirjapaino (Ethniko typografeio)

Avoimuusportaali (Diavgeia)

Korkein oikeus (Areios Pagos)

Kreikan valtioneuvosto (Simvulio Epikratias)

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Valtion kirjapaino: Kreikan virallisessa lehden (Efimerida tis kyvernisis) numeroissa julkaistava sisältö määritetään lain nro 3469/2006, sellaisena kuin se on voimassa 7 §:ssä

Avoimuusportaali: kaikki lait, presidentin asetukset ja säädökset, jotka on julkaistava verkossa, määritetään lain nro 3861/2010, sellaisena kuin se on voimassa, 2 §:ssä

Korkein oikeus: mahdollisuus hakea siviili- ja rikosoikeudellisia päätöksiä vuodesta 2007 eteenpäin

Kreikan valtioneuvosto: mahdollisuus hakea hallinto-oikeudellisia päätöksiä

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Valtion kirjapaino: ilmoitukset julkaistaan viranomaisten ja julkisyhteisöjen pyynnöstä Kreikan virallisessa lehdessä

Avoimuusportaali: ilmoituksen julkaiseva organisaatio julkaisee lain 3861/2010 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset välittömästi tässä portaalissa

Korkein oikeus: julkaisee omat ilmoituksensa

Kreikan valtioneuvosto: julkaisee omat ilmoituksensa

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Hakukriteerinä voi käyttää termejä, avainsanoja ja -ilmauksia, viitenumeroa, päätöksen numeroa, lehden numeroa, aihetta, luokkaa, lajia, organisaatiota, päiväystä.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Valtion kirjapaino: 1997

Avoimuusportaali: 2010

Korkein oikeus: 2007

Kreikan valtioneuvosto: 2016

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei voi.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Kyllä
Jokainen organisaatio vastaa hallinnoimiensa virallisten ilmoitusten tietokannan toiminnasta ja sisällöstä. Sen vuoksi kukin organisaatio säilyttää tietovaraston ja/tai tekniset tiedot omassa sisäisessä tietokannassaan.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.