Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Latviassa viralliset ilmoitukset julkaistaan Latvian tasavallan virallisessa lehdessä ”Latvijas Vēstnesis”.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Virallisessa lehdessä julkaistaan seuraavantyyppisiä ilmoituksia:

 • Avoimia virkoja koskevat tiedot
 • Toimintakertomukset
 • Asiakirjojen ja leimasinten peruutukset
 • Euroopan taloudellisten eturyhmien rekisteritiedot
 • Huutokaupat
 • Kaupparekisteritiedot
 • Aviovarallisuussuhteet
 • Perintöjä koskevat tiedot
 • Osakkeenomistajille ja jäsenille osoitetut ilmoitukset
 • Velkojille osoitetut ilmoitukset
 • Aluesuunnittelua koskevat ilmoitukset
 • Hankintojen ja palvelunsuoritusten tilaukset
 • Valtuutusten peruutukset
 • Poliittisten puolueiden rekisteritiedot
 • Yksityistämisiä koskevat tiedot
 • Väitöskirjat
 • Oikeuden päätökset
 • Velkojen maksukehotukset
 • Haasteet oikeuteen
 • Yritysrekisteritiedot
 • Valtiovarainministeriö
 • Muut ilmoitukset

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Virallisessa lehdessä julkaistaan niin julkisten laitosten ja elinten kuin yksityisten osapuolten lähettämiä virallisia ilmoituksia (merkinnät julkisiin rekistereihin, julkisten elinten ja näiden virkailijoiden sekä yksityishenkilöiden toimittamat ilmoitukset tai tiedot), jos niiden virallista julkaisemista edellytetään lainsäädännössä.
Luettelo virallista julkaisua edellyttävistä laeista.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

On mahdollista tehdä vapaamuotoisia tekstihakuja.
Hakutuloksia voi rajata julkaisuvuoden tai ilmoitustyypin mukaan.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Kaikki virallisen lehden sähköiset versiot ovat saatavilla virallisen lehden verkkosivuilla osoitteessa https://www.vestnesis.lv sen perustamisesta 25.2.1993 alkaen.
Ennen 1.7.2012 julkaistujen asiakirjojen virallinen versio on kuitenkin Latvian virallisen lehden painetussa versiossa.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ei, mutta virallisia ilmoituksia voi hyödyntää tietojen uudelleenkäyttöä varten. Lisätietoja virallisessa lehdessä julkaistujen ilmoitusten tietojen uudelleenkäytöstä.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.