Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Slovakian korkein oikeus

Erityisrikostuomioistuin

Banská Bystrican alueellinen tuomioistuin

Bratislavan alueellinen tuomioistuin

Košicen alueellinen tuomioistuin

Nitran alueellinen tuomioistuin

Prešovin alueellinen tuomioistuin

Trenčínin alueellinen tuomioistuin

Trnavan alueellinen tuomioistuin

Žilinan alueellinen tuomioistuin

Piirituomioistuimet (luettelo)

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Tuomioistuinten virallisilla ilmoitustauluilla julkaistaan tuomioistuimen työaikatauluja koskevat ilmoitukset, julkiset ilmoitukset tuomioistuimen päätöksistä, ilmoitukset (asiakirjojen) tiedoksiannoista, Slovakian korkeimman oikeuden päätökset, ilmoitukset loppukertomuksista, ilmoitukset täytäntöönpanon aloittamisesta, päätökset konkurssimenettelyn päättämisestä, ilmoitukset nostetuista kanteista, omaisuuden tallessapitoa koskevat päätökset ja päätökset tallessa pidetyn omaisuuden siirtymisestä valtiolle.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoituksia julkaisevat kaikki alueelliset tuomioistuimet ja piirituomioistuimet oikeuslaitoksen toiminnan puitteissa.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Hakuja voi tehdä virallisen ilmoitustaulun hakutoiminnolla asiakirjan nimen tai sen osan tai asiakirjan numeron perusteella.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Tuomioistuimet ovat toukokuusta 2011 lähtien voineet julkaista virallisia ilmoituksia sähköisessä muodossa.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 15/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.