Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Espanjan eri hallintotasojen virallisissa lehdissä.

Kaikkien lehtien sähköiset versiot ovat virallisia ja todistusvoimaisia, ja niillä on tietokantapalvelut, joiden avulla julkaistuja ilmoituksia voi hakea.

Verkkosivustot:

Valtio: https://www.boe.es

17 itsehallintoaluetta ja 2 autonomista erillisaluetta: linkit verkkolehtiin löytyvät sivustolta https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Paikallisviranomaiset (maakuntien viralliset lehdet): linkit verkkolehtiin löytyvät sivustolta https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

  • hallintotoimia (henkilöstöasiat, hallinnolliset päätökset, päätökset erilaisten hallinnollisten toimien julkistamisesta)
  • julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia
  • epäonnistuneita tiedoksiantoja koskevia ilmoituksia
  • eräitä tuomioistuinten julkaisemia ilmoituksia

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Julkishallinnon kaikkien tasojen ilmoituksia, kunkin omassa virallisessa lehdessä.

Tuomioistuinten ilmoituksia.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

  • vapaa tekstihaku (myös henkilön nimellä)
  • ilmoitustyypin perusteella
  • ilmoituksen julkaisevan organisaation perusteella
  • antamispäivän perusteella
  • julkaisupäivän perusteella
  • virallisen numeron perusteella

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallisten lehtien sähköisen julkaisemisen salliva laki hyväksyttiin vuonna 2007.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä, kun on kyse valtion virallisesta lehdestä ja useimpien itsehallinto- ja erillisalueiden virallisista lehdistä. Maakuntien lehdissä se ei ole vielä mahdollista.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Datan avoimuus riippuu virallisesta lehdestä. Joidenkin lehtien data on avointa ja xml-muodossa.

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.