Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Tietoa virallisten ilmoitusten julkaisemisesta verkossa EU-maissa

Virallinen ilmoitus on oikeudellinen tai hallinnollinen ilmoitus, joka ei ole lainsäädäntöä eikä sisällä sitovia sääntöjä ja joka julkaistaan sähköisessä muodossa valtion virallisessa lehdessä.

Monet EU-maat julkaisevat viralliset ilmoitukset verkossa. Julkaisemiseen sovellettavat lainsäädäntökehys ja käytännöt kuitenkin vaihtelevat maittain. Jotta ilmoitukset olisivat helpommin saatavilla, tähän on koottu tiedot virallisten ilmoitusten julkaisemisesta verkossa eri EU-maissa.

Kansallisten sivujen sisältö kuvastaa kunkin EU-maan tilannetta.

Tietoa kunkin maan tilanteesta saa napsauttamalla kyseisen maan lippua.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.