Objava službenih obavijesti

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Koje se vrste objava objavljuju?

Sljedeće se vrste objava objavljuju na internetskoj stranici http://www.justiz.gv.at/:

 • izvješća
 • mišljenja stručnjaka
 • mišljenja
 • evaluacije
 • okružnice
 • smjernice
 • tekstovi za savjetovanje
 • statuti
 • statistika
 • priručnici
 • oglasi za slobodna radna mjesta
 • objave imenovanja.

Sljedeće se objave objavljuju na internetskoj stranici http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – baza podataka o službenim oglasima):

 • predmeti koji se odnose na nesolventnost (stečaj, reorganizacija, namira duga)
 • prodaja i zakup u postupcima u slučaju nesolventnosti
 • dražbe po nalogu suda
 • nekretnine
 • pokretnine
 • sudsko imenovanje stečajne uprave
 • dobrovoljne dražbe
 • proglasi i objave povezane s kaznenim postupkom
 • objave kaznenih sudova
 • kazneni postupak radi naplate
 • obavijesti o dostavi u okviru kaznenog postupka
 • okončanje istrage
 • javne objave
 • upravitelji koje je imenovao sud i dostava pismena javnom objavom
 • opoziv vrijednosnih papira
 • smrtni listovi / dokaz o uzroku smrti
 • proglasi u ostavinskom postupku
 • proglasi u skladu sa Zakonom o pritvoru i zapljeni imovine (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastupanje stanara u skladu s člankom 8. Zakona o domovima za starije i nemoćne (Heimaufenthaltsgesetz)
 • odvjetnici pacijenata u skladu s člankom 13. Zakona o hospitalizaciji (Unterbringungsgesetz)
 • dostava pismena javnom objavom pravnim osobama
 • dostava pismena trgovačkih sudova javnom objavom (Firmenbuchgerichte)
 • objave trgovačkih sudova
 • proglasi zemljišnoknjižnih sudova (Grundbuchsgerichte)
 • odluke suda nadležnog za tržišno natjecanje (Kartellgericht)
 • publikacije austrijskog pravosuđa (Kundmachungen der Justiz)
 • objave trgovačkih društava.

Koje organizacije objavljuju objave?

Savezno ministarstvo pravosuđa (Bundesministerium für Justiz),

kao i sudovi, javni tužitelji, odvjetnici i javni bilježnici.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Na početnoj stranici Ministarstva pravosuđa (http://www.justiz.gv.at/) možete započeti jednostavno pretraživanje po riječi koje obuhvaća sve dokumente na internetskoj stranici Ministarstva.

Sve kategorije na internetskoj stranici baze Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) moguće je pretraživati po riječi. Osim toga, neke kategorije objava korisnici mogu pretraživati po broju spisa. Kad je riječ o dražbama, moguće je i pretraživanje po predmetu. Navedeni su samo neki primjeri vrsta pretraživanja zato što postoji velik broj mogućnosti pretraživanja u različitim kategorijama.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Internetska stranica Ministarstva pravosuđa (http://www.justiz.gv.at/) i internetska stranica baze Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) dostupne su od 2000.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Objave na internetskoj stranici baze Ediktsdatei slobodno su dostupne i mogu se ponovno obrađivati kao datoteke u formatu HTML (nema zaštite od kopiranja). Moguće je i steći licenciju u skladu sa Zakonom o ponovnoj upotrebi javnih podataka (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Međutim, podaci trenutačno nisu dostupni u obliku otvorenih podataka.

Publikacije na http://www.justiz.gv.at/ uglavnom se odnose na postojeće dokumente u PDF formatu. Neki su dokumenti u formatu MS Word, ali to nije čest slučaj. Sve se publikacije objavljuju u okviru WCMS-a (Web Content Management System) i slobodno su dostupne kao stranice u formatu HTML. Dokumenti su dostupni za preuzimanje kao privitci na stranicama u formatu HTML.

Posljednji put ažurirano: 30/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.