Objava službenih obavijesti

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Koje se vrste objava objavljuju?

Na stranici https://www.justiz.gv.at/ objavljuju se sljedeće vrste objava:

 • izvješća
 • mišljenja stručnjaka
 • mišljenja
 • evaluacije
 • okružnice
 • smjernice
 • tekstovi za savjetovanje
 • statuti
 • statistika
 • priručnici
 • oglasi za slobodna radna mjesta
 • objave imenovanja.

Na internetskoj stranici https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – „baza podataka o službenim oglasima”) objavljuju se sljedeće vrste objava:

 • predmeti koji se odnose na nesolventnost (stečaj, reorganizacija, namira duga)
 • europski postupak restrukturiranja
 • očigledna nemogućnost plaćanja
 • prodaja i zakup u postupcima u slučaju nesolventnosti
 • dražbe po nalogu suda
 • nekretnine
 • pokretnine
 • prodaja dobara putem privatnog ugovora u skladu s člankom 268. stavkom 2. Zakona o izvršenju
 • sudsko imenovanje stečajne uprave
 • dobrovoljne dražbe
 • građevine podložne zalogu bez oduzimanja posjeda koje su sagrađene na zemljištu treće stranke
 • proglasi i objave povezane s kaznenim postupkom
 • objave kaznenih sudova
 • kazneni postupak radi naplate
 • obavijesti o dostavi u okviru kaznenog postupka
 • okončanje istrage
 • javne objave
 • upravitelji koje je imenovao sud i dostava pismena javnom objavom
 • opoziv vrijednosnih papira
 • smrtni listovi / dokaz o uzroku smrti
 • proglasi u ostavinskom postupku
 • proglasi u skladu sa Zakonom o pritvoru i zapljeni imovine (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastupanje stanara u skladu s člankom 8. Zakona o domovima za starije i nemoćne (Heimaufenthaltsgesetz)
 • odvjetnici pacijenata u skladu s člankom 13. Zakona o hospitalizaciji (Unterbringungsgesetz)
 • dostava pismena javnom objavom pravnim osobama
 • dostava pismena trgovačkih sudova javnom objavom (Firmenbuchgerichte)
 • objave trgovačkih sudova
 • proglasi zemljišnoknjižnih sudova (Grundbuchsgerichte)
 • odluke suda nadležnog za tržišno natjecanje (Kartellgericht)
 • publikacije austrijskog pravosuđa (Kundmachungen der Justiz)
 • objave trgovačkih društava.

Koje organizacije objavljuju objave?

Savezno ministarstvo pravosuđa (Bundesministerium für Justiz).

Sudovi, javni tužitelji, odvjetnici i javni bilježnici.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Na stranicama Ministarstva pravosuđa (Homepage der Justiz) moguće je jednostavno pretraživati po riječi sve dokumente na internetskoj stranici Ministarstva.

Sve kategorije na internetskim stranicama baze Ediktsdatei moguće je pretraživati po riječi. Osim toga, neke kategorije objava korisnici mogu pretraživati po broju spisa. Kad je riječ o dražbama, moguće je i pretraživanje po predmetu. Navedeni su samo neki primjeri vrsta pretraživanja zato što postoji velik broj mogućnosti pretraživanja u različitim kategorijama.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Internetske stranice Ministarstva pravosuđa (Homepage der Justiz) i internetske stranice baze Ediktsdatei dostupne su od 2000.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Objave na internetskim stranicama baze Ediktsdatei slobodno su dostupne i mogu se ponovno obrađivati kao datoteke u formatu HTML (nema zaštite od kopiranja). Moguće je i steći licenciju u skladu sa Zakonom o ponovnoj upotrebi javnih podataka iz 2022. (Informationsweiterverwendungsgesetz 2022 – IWG) – sljedeća poveznica. Međutim, podaci trenutačno nisu dostupni u obliku otvorenih podataka.

Publikacije na https://www.justiz.gv.at/ uglavnom se odnose na postojeće dokumente u formatu PDF. Neki su dokumenti u formatu MS Word, ali to nije čest slučaj. Sve se publikacije objavljuju u okviru WCMS-a (Web Content Management System) i slobodno su dostupne kao stranice u formatu HTML. Dokumenti su dostupni za preuzimanje kao privitci na stranicama u formatu HTML.

Posljednji put ažurirano: 23/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.