Objava službenih obavijesti

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službeni oglasi se objavljuju na internetskim stranicama Narodnih novina d.d. i na e-Oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Narodne Novine)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministarstvo pravosuđa)

Koje se vrste objava objavljuju?

Objavljuju se oglasi vezani uz javnu nabavu, e-dražbe, koncesije, nadmetanja, natječaje za radna mjesta, obavijesti o trgovačkim društvima, oglasi komora, odluke o pokretanju stečajnih i skraćenih stečajnih postupaka, odluke o pravnoj nesposobnosti osoba, likvidacijama, sudske i javnobilježničke objave, upise u sudski registar i sl.

Koje organizacije objavljuju objave?

  • Narodne novine d.d. (Službeni list Republike Hrvatske);
  • Na e-oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa objavljuju se različite odluke sudova i ostalih nadležnih tijela u stečajnim postupcima (rješenja o pokretanju stečajnih postupaka, pozivi za ročišta); Ministarstvo pravosuđa je nadležno za održavanje informatičkog sustava, potrebnog za funkcioniranje e-oglasne ploče;

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da. Pristup je besplatan.

Koja su pretraživanja moguća?

Pretraživanje na stranicama Narodnih novina d.d. moguće je kroz upisivanje pojma, datuma objave, vrste objave, posebnog područja oglašavanja (npr. tečaj);

Pretraživanje na e-oglasnoj ploči moguće je po oznaci spisa, nazivu otpravka, subjektu na kojeg se oglas odnosi ili OIB-u.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Na stranicama Narodnih novina d.d. oglasi u elektroničkom formatu objavljuju se od siječnja 2014. godine.

Programska aplikacija e-oglasna ploča uspostavljena je, odnosno puštena je u rad, 1. studenoga 2014. godine.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Narodne novine d.d. su uspostavile sustav notifikacije službenih objava koje se odnose na postupke javne nabave (Elektronički oglasnik za javnu nabavu) – obavijesti krajnjim korisnicima šalju se na e-mail adresu ili u osobni korisnički pretinac.

Vezano uz oglase koji se objavljuju na e-oglasnoj ploči, sustav obavješćivanja korisnika nije uspostavljen. Iznimka su Porezna uprava i Financijska agencija (FINA) za koje je Ministarstvo pravosuđa uspostavilo web servis preko kojega te institucije mogu preuzimati (više puta) dnevno podatke s e-oglasne ploče.

Službeni oglasi nisu dostupni u obliku otvorenih podataka.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako je odgovor potvrdan, gdje se nalaze arhiva i/ili tehničke informacije?

Službeni oglasi nisu dostupni u obliku otvorenih podataka.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.