Objava službenih obavijesti

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se u tiskanom izdanju, koje ima pravni učinak, i na internetu, a slobodno mu se može pristupiti na http://www.mof.gov.cy/gpo.

Koje se vrste objava objavljuju?

Objavljuju se sljedeće objave: slobodna radna mjesta u javnom sektoru, javne nabave, izvlaštenja i oduzimanja, imenovanja, promaknuća, potvrde i opozivi imenovanja, umirovljenja, imenovanja zamjenika dužnosnika, ostavke, imenovanja ministara, obavijesti o smrti, dolasci i odlasci Predsjednika Republike i imenovanje njegova zamjenika, imenovanja Predsjednika Republike, odluke Vijeća ministara i Parlamenta, prijedlozi zakona Vlade i pojedinih članova parlamenta, međunarodni sporazumi, organigrami odjela i objave propisane zakonodavstvom, npr. Zakonom o trgovačkim društvima.

Koje organizacije objavljuju objave?

  • država
  • poluvladine organizacije
  • lokalna tijela
  • pojedinci (odvjetnici), na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da

Koja su pretraživanja moguća?

Moguće je pretraživanje svih sadržaja objavljenih u Službenom listu Cipra (Epísimi Efimerída).

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 10. prosinca 2004.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave slobodno su dostupne u obliku otvorenih podataka na internetskim stranicama Nacionalne tiskare (Kyvernitikó Typografeío): http://www.mof.gov.cy/gpo

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.