Objava službenih obavijesti

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Važne javne objave objavljuju se na internetskim stranicama službene publikacije Ametlikud Teadaanded (Službene objave). U nekim je slučajevima zakonom propisano objavljivanje objava u novinama.

Internetsko izdanje službene publikacije Ametlikud Teadaanded objavljuje se isključivo u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2003. Publikacija čini i bazu podataka uključenu u državni informacijski sustav. Službena publikacija Ametlikud Teadaanded svima je dostupna besplatno na https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Koje se vrste objava objavljuju?

Obavijesti, pozivi i objave koji moraju biti objavljeni u skladu sa zakonom ili propisima Vlade Republike Estonije ili ministarskim pravilnicima.

U službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded objavljuju se dvije vrste objava:

  1. objave namijenjene informiranju određene osobe koje se zbog zaštite privatnosti ne smiju ponovno upotrebljavati. Takve objave podliježu vremenskim ograničenjima objavljivanja u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded i ograničenjima pristupa nakon obustave objavljivanja. Zahtjevi u pogledu ponovne upotrebe ne primjenjuju se na takve objave;
  2. objave namijenjene informiranju svih osoba koje bi trebalo moći ponovno upotrebljavati u strojno čitljivom obliku.

Koje organizacije objavljuju objave?

Objave potrebne za obavljanje dužnosti državnih i lokalnih tijela i predstavnika slobodnih zanimanja (npr. javni bilježnici, sudski izvršitelji) objavljuju se u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded. Objavljuju se i objave privatnih pravnih osoba koje se moraju objaviti u skladu sa zakonom i koje se objavljuju u svrhu javnog interesa, tj. one koje su namijenjene informiranju šire javnosti (npr. podjela ili prestanak trgovačkih društava).

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Pristup svim objavama koje se objavljuju u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded besplatan je.

Državna pristojba mora se platiti kako bi se objavila objava u interesu privatne osobe, na primjer, obavijest o gubitku dokumenta.

Koja su pretraživanja moguća?

Objave se mogu pretraživati prema vrsti, naslovu, izdavaču, području utjecaja ili upotrebom mogućnosti pretraživanja punog teksta.

Usluga „Moje službene objave” (Minu Ametlikud Teadaanded) omogućuje korisnicima da se pretplate na različite vrste obavijesti na adresu e-pošte te da pregledaju arhivirane objave koje se odnose na njih čije je objavljivanje obustavljeno. Objavljivanje objava namijenjenih određenoj osobi obustavlja se i te se objave arhiviraju kada objavljivanje ispuni svoju svrhu. Objavljivanje te vrste objava obustavlja se i kada osoba kojoj je objava namijenjena potvrdi primitak objave svojom osobnom iskaznicom putem usluge „Moje službene objave”.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1. srpnja 2003. Internetske stranice službene publikacije Ametlikud Teadaanded sadržavaju i objave koje su prethodno objavljene u tiskanom obliku i koje su namijenjene informiranju šire javnosti.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Građani se mogu pretplatiti na primanje svih objava e-poštom i spremiti objave upotrebom usluge „Moje službene objave”. Za upotrebu usluge „Moje službene objave” potrebna je autentifikacija korisnika osobnom iskaznicom ili mobilnom identifikacijom. Usluga „Moje službene objave” omogućuje korisnicima da pregledaju arhivirane objave koje se odnose na njih objavljene u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded te da saznaju tko je još pregledao arhivirane objave koje se odnose na njih.

Pretraživanje i dohvaćanje objava iz službene publikacije Ametlikud Teadaanded može se izvršiti s pomoću URI-ja (jedinstveni identifikator resursa). Jedinstvenost URI-ja ovisi o tome koliko se komponenti URI-ja upotrebljava. URI se može upotrijebiti za otvaranje jedne ili više objava u formatu HTML, što je slično rezultatima pretraživanja, ili datoteka u formatima XML ili XML-RDF.

S pomoću URI-ja objave moguće je otvoriti javno dostupne objave koje nisu namijenjene određenoj osobi i objave čije objavljivanje nije obustavljeno.

Kako bi se upotrijebio URI, mora se kreirati internetska adresa koja odgovara podacima o objavljivanju predmetne objave.

Više pojedinosti o pretraživanjima s pomoću URI-ja dostupno je na https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Objave koje nisu namijenjene određenoj fizičkoj osobi, tj. objave koje su namijenjene informiranju šire javnosti, dostupne su u obliku otvorenih podataka. Objave koje više nisu objavljene i koje su arhivirane nisu dostupne u obliku otvorenih podataka.

Otvoreni podaci mogu se preuzeti u realnom vremenu u obliku URI-ja. Jedinstvenost URI-ja ovisi o tome koliko se komponenti URI-ja upotrebljava. URI se može upotrijebiti za otvaranje jedne ili više objava u formatu HTML, što je slično rezultatima pretraživanja, ili datoteka u formatima XML ili XML-RDF. Kako bi se upotrijebio URI, mora se kreirati internetska adresa koja odgovara podacima o objavljivanju predmetne objave.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.