Objava službenih obavijesti

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Kuulutusrekisteri (Registar objava)

Virallinen lehti (Službeni list)

Koje se vrste objava objavljuju?

Registar objava ažurira se informacijama o objavama koje se temelje na odlukama sudova ili tijela povezanima sa:

 1. javnim pozivima koje upućuju okružni sudovi
 2. spajanjima zaklada o kojima obavješćuju okružni sudovi
 3. spajanjima, razdvajanjima ili podjelama imovine dioničkog društva, ili bilo kojom drugom mjerom ili odlukom koja mora biti objavljena u Službenom listu u skladu sa zakonodavstvom o trgovačkim društvima i zakladama ili
 4. objavama sudskog izvršitelja.

Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti koji se moraju objaviti u Službenom listu u skladu s aktom, rješenjem ili drugom odlukom koje donosi niži sud.

Koje organizacije objavljuju objave?

registru objava objavljuju se obavijesti okružnih sudova, sudskih izvršitelja i finskog trgovačkog registra (PRH).

Objave koje okružni sudovi dostavljaju registru objava:

 • javni pozivi vjerovnicima
 • spajanja zaklada.

Objave koje sudski izvršitelji dostavljaju registru objava:

 • rasprave s različitim uključenim stranama
 • rasprave o podjeli imovine
 • pisana izvješća o kontroli.

Objave koje finski trgovački registar (PRH) dostavlja registru objava:

 • prijenos registriranog sjedišta SE-a
 • razdvajanja
 • javni pozivi u postupku likvidacije
 • javni pozivi vjerovnicima zaklada u likvidaciji
 • smanjenje osnivačkog kapitala
 • spajanje osnivanjem novog društva
 • objava nositeljima posebnih prava
 • objava vjerovnicima zaklade preuzimatelja
 • objava vjerovnicima subjekta preuzimatelja
 • objava vjerovnicima subjekta preuzimatelja u razdvajanju
 • prijenos cijelog ili dijela poslovanja
 • odricanje od odobrenja za rad kreditne institucije
 • preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću
 • smanjenje kapitala
 • preoblikovanje zadruge u društvo s ograničenom odgovornošću
 • brisanje zadruge iz trgovačkog registra
 • odricanje od odobrenja zadružne banke
 • nalaganje postupka likvidacije ili brisanje iz registra
 • smanjenje ulagačkog kapitala
 • spajanje
 • izmjena pravila ili izuzeće od odredbe
 • distribucija besplatnih vlasničkih udjela
 • smanjenje pričuve
 • raspodjela dobiti
 • poziv da se naloži raspuštanje udruženja
 • izmjena statuta ili izuzeće od odredbe
 • smanjenje premija na emitirane dionice
 • poziv da se naloži likvidacija društva ili njegovo brisanje iz registra
 • promjena oblika društva.

Osim toga, u Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti niza drugih organizacija.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Registar objava: da.

Službeni list: dostupan besplatno u formatu PDF od 2011. Za uslugu Virallinen.fi kojom upravlja Credita naplaćuje se naknada.

1 korisnik, cijena po licenciji: 200 EUR godišnje, 2 – 5 korisnika, cijena po licenciji: 145 EUR godišnje, više od 5 korisnika, cijena po licenciji: 124 EUR godišnje.

Koja su pretraživanja moguća?

Unosi u Registar objava mogu se pretraživati upotrebom sljedećih parametara:

vrsta objave

predmet objave

identifikacijska oznaka poduzeća / datum rođenja / godina rođenja

rok

prebivalište

broj predmeta koji dodjeljuje okružni sud.

Uz ostale kriterije pretraživanja, neograničeno pretraživanje ključnih riječi dostupno je u bazi podataka Službenog lista za čiju se upotrebu naplaćuje naknada.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Registar objava: 1. travnja 2004.

Službeni list: od 2011.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati e-poštom ako su ispunjeni kriteriji?

Registar objava: ne, to nije moguće.

Službeni list: pretraživanja baze podataka za čiju se upotrebu naplaćuje naknada mogu se spremiti, a obavijesti se mogu primiti elektroničkom poštom.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu dostupne u obliku otvorenih podataka.

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.