Objava službenih obavijesti

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Budući da je Njemačka savezna država, savezne pokrajine same objavljuju svoje službene objave. U tu svrhu izradile su internetske stranice. Poveznice na neke od tih stranica mogu se pronaći na Portalu pravosudnih tijela savezne vlade i saveznih pokrajina (Justizportal des Bundes und der Länder). Informacije u nastavku odnose se samo na publikacije savezne vlade.

Publikacija Oblik publikacije
Savezni službeni list (Bundesgesetzblatt) Službeno tiskano izdanje u elektroničkom obliku.
Savezni službeni glasnik (Bundesanzeiger)

Službeni odjeljak; sudski odjeljak
(samo u elektroničkom obliku).

Savezni porezni glasnik (Bundessteuerblatt) U tiskanom i elektroničkom obliku.
Zajednički glasnik ministarstava (Gemeinsames Ministerialblatt) U tiskanom i elektroničkom obliku.
Prometni glasnik (Verkehrsblatt) U tiskanom i elektroničkom obliku.
Internetske stranice Saveznog ministarstva financija Samo u elektroničkom obliku. Tiskane verzije službenih glasila mogu se kupiti od trgovaca na malo. Savezno ministarstvo financija ne nudi ih u tom obliku.

Koje se vrste objava objavljuju?

Publikacija Vrste objava
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Zakoni, međunarodni ugovori, pravilnici, objave, nalozi, smjernice i određene odluke Saveznog ustavnog suda.
Savezni službeni glasnik „Bundesanzeiger” Pravilnici, druge službene objave, javni natječaji, smjernice i sudske obavijesti. Sudske obavijesti obuhvaćaju sudske objave o registru sudskih sporova u skladu sa Zakonom o standardnim postupcima za ulagače kapitala (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), javne obavijesti, kaznene predmete, sudske pozive upućene osobama i pozive na dostavu dokumenata, rješenja o isključenju, opozive vrijednosnih papira i druge odluke, sudske pozive upućene trećim stranama, stečajeve, postupke u slučaju nesolventnosti i registar anonimnih djela i djela objavljenih pod pseudonimom.
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Pravne odredbe i upravna rješenja koji se odnose na porezna pitanja, odluke Saveznog financijskog suda.
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Pravne odredbe i upravna rješenja koji se odnose na porezna pitanja, odluke Saveznog financijskog suda.
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Službene odredbe o prometu, poziv na prijavu gubitka potvrda o vlasništvu i registraciji vozila.
Internetske stranice Saveznog ministarstva financija Službena glasila: pregled svih službenih glasila koja izdaje Savezno ministarstvo financija u elektroničkom obliku. Internetska verzija službenih glasila omogućuje brz pristup zakonima, propisima, pravilima i smjernicama o konkretnim razdobljima procjene poreza.

Koje organizacije objavljuju objave?

Publikacija Tijelo koje objavljuje publikaciju
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Savezna državna tijela
Savezni službeni glasnik „Bundesanzeiger” Savezna tijela, tijela saveznih pokrajina, sudovi i javni tužitelji
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Savezno ministarstvo financija i najviša porezna tijela saveznih pokrajina
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Sva savezna ministarstva navedena na naslovnoj stranici
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Sva savezna ministarstva, tijela za registraciju vozila u saveznim pokrajinama
Internetske stranice Saveznog ministarstva financija Savezno ministarstvo financija

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Publikacija Besplatan pristup
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Da (samo za čitanje)
Savezni službeni glasnik „Bundesanzeiger” Da
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Djelomično (ne za najnovije i starije objave)
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Samo sadržaj
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Samo naslovi službenih objava (pristup sadržaju se plaća)
Internetske stranice Saveznog ministarstva financija Elektroničke publikacije: da. Tiskane verzije službenih glasila mogu se kupiti od trgovaca na malo. Savezno ministarstvo financija ne nudi ih u tom obliku.

Koja su pretraživanja moguća?

Publikacija Kriteriji pretraživanja
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt”

Besplatno: ništa.

Uz plaćanje naknade: pretraživanje punog teksta, pretraživanje po navodima, naslovu, broju odjeljka, datumu izdavanja, godini proglašenja ili dijelu lista.


Savezni službeni glasnik „Bundesanzeiger” Pojam, dio, razdoblje objave, vrsta publikacije, tijelo/sud koji objavljuje publikaciju (upravni i sudski odjeljak); referentna oznaka, naslov (službeni odjeljak); broj spisa (sudski odjeljak).
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Vrsta poreza, vrsta dokumenta, povezani propisi, datum, broj spisa, broj dokumenta, savezna pokrajina, predmet / glavno načelo, referentna oznaka.
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Izdanje, broj stranice, godina i pretraživanje punog teksta.
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Područje, naslov, pojmovi za pretraživanje, datum, broj propisa.
Internetske stranice Saveznog ministarstva financija Pretraživanje punog teksta i sadržaj na koji je moguće kliknuti.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Publikacija Datum na koji je prvi put bila dostupna
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt”

Elektroničko izdanje odjeljka 1. Saveznog službenog lista „Bundesgesetzblatt” dostupno je od 1998., kao i njegovo tiskano izdanje; elektroničko izdanje odjeljka 2. Saveznog službenog lista „Bundesgesetzblatt” dostupno je od 1999., kao i njegovo tiskano izdanje.

Moguće je pretraživanje svih izdanja objavljenih nakon 23. svibnja 1949.

Savezni službeni glasnik „Bundesanzeiger”

Određene objave od 30. kolovoza 2002.
Sve objave od 1. travnja 2012.

Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1992.
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1950.
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1947.
Internetske stranice Saveznog ministarstva financija

Priručnik o porezu na dohodak: dostupan u elektroničkom obliku od 2017.
Priručnik o porezu na plaću: dostupan u elektroničkom obliku od 2018.
Priručnik o porezu na dobit: dostupan u elektroničkom obliku od 2018. Priručnik o porezu na trgovinu: dostupan u elektroničkom obliku od 2018.
Sažeto izdanje Priručnika o porezu na promet: dostupan u elektroničkom obliku od 2019.
Priručnik o općem poreznom zakoniku: dostupan u elektroničkom obliku od 2020.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Publikacija Automatsko pretraživanje Otvoreni podaci
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Ne Ne
Savezni službeni glasnik „Bundesanzeiger” Samo u okviru informacijske usluge za koju se naplaćuje naknada Ne
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Ne Ne
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Ne, samo datum objave idućeg izdanja Ne
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Ne Ne
Internetske stranice Saveznog ministarstva financija Ne
Posljednji put ažurirano: 15/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.