Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Objava službenih obavijesti

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Budući da je Njemačka savezna republika, savezne pokrajine (Länder) odgovorne su za objavljivanje svojih službenih objava. U tu svrhu izradile su internetske stranice. Poveznice na neke od tih stranica mogu se pronaći na Portalu pravosudnih tijela savezne vlade i saveznih pokrajina (Justizportal des Bundes und der Länder). Informacije u nastavku odnose se samo na publikacije savezne vlade.

Publikacija Obuhvat publikacije
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Službeno tiskano izdanje u elektroničkom obliku
Savezni službeni list „Bundesanzeiger”

Službeni odjeljak; sudski odjeljak
(samo u elektroničkom obliku)

Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” U tiskanom i elektroničkom obliku
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” U tiskanom i elektroničkom obliku
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” U tiskanom i elektroničkom obliku

Koje se vrste objava objavljuju?

Publikacija Vrste objava
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Zakoni, međunarodni ugovori, propisi, objave, nalozi, obavijesti i određene odluke Saveznog ustavnog suda (Bundesverfassungsgericht)
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Propisi, druge službene objave, javni natječaji, smjernice i sudske obavijesti. Sudske obavijesti obuhvaćaju sudske objave o registru sudskih sporova u skladu sa Zakonom o standardnim postupcima za ulagatelje kapitala (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), javne obavijesti, kaznene predmete, sudske pozive upućene osobama i pozive na dostavu dokumenata, rješenja o isključenju, opozive vrijednosnih papira i druge odluke, sudske pozive upućene trećim stranama, stečajeve, postupke u slučaju nesolventnosti i registar anonimnih djela i djela objavljenih pod pseudonimom
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Pravne odredbe i upravna rješenja koji se odnose na porezna pitanja, odluke Saveznog financijskog suda (Bundesfinanzhof)
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Pravne odredbe i upravna rješenja koji se odnose na porezna pitanja, odluke Saveznog financijskog suda (Bundesfinanzhof)
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Službene odredbe o prometu, poziv na prijavu gubitka isprava o vlasništvu i registraciji vozila

Koje organizacije objavljuju objave?

Publikacija Tijelo koje objavljuje publikaciju
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Savezna tijela
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Savezna tijela, tijela saveznih pokrajina, sudovi i javni tužitelji
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Savezno ministarstvo financija i najviša porezna tijela saveznih pokrajina
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Sva savezna ministarstva navedena na naslovnoj stranici
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Sva savezna ministarstva, regulatorna tijela u saveznim pokrajinama

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Publikacija Besplatan pristup
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Da (samo za čitanje)
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Da
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Djelomično (ne za najnovije i starije objave)
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Samo kazalo
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Samo naslovi službenih objava (za pristup sadržaju plaća se pristojba)

Koja su pretraživanja moguća?

Publikacija Vrste pretraživanja
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt”

Besplatno: nije dostupno

Uz plaćanje pristojbe:
pretraživanje punog teksta, pretraživanje po navodima, naslovu, pokrati, datumu izdavanja, godini proglašenja ili dijelu lista

Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Pretraživanje po pojmu, dijelu lista, datumu objave, vrsti objave, tijelu/sudu koje objavljuje objavu (upravni i sudski odjeljak); referentnoj oznaci, naslovu (službeni odjeljak); broju spisa (sudski odjeljak)
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Pretraživanje po vrsti poreza, vrsti dokumenta, povezanim propisima, datumu, broju spisa, broju dokumenta, saveznoj pokajini, predmetu / glavnom načelu, referentnoj oznaci
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Pretraživanje po izdanju, broju stranice, godini i pretraživanje punog teksta
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Pretraživanje po području, naslovu, pojmovima, datumu, broju propisa

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Publikacija Datum na koji su postale dostupne
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt”

Elektroničko izdanje odjeljka 1. Saveznog službenog lista „Bundesgesetzblatt” dostupno je od 1998., kao i njegovo tiskano izdanje; elektroničko izdanje odjeljka 2. Saveznog službenog lista „Bundesgesetzblatt” dostupno je od 1999., kao i njegovo tiskano izdanje.

Moguće je pretraživanje svih izdanja objavljenih nakon 23. svibnja 1949.

Savezni službeni list „Bundesanzeiger”

Određene objave od 30. kolovoza 2002.
Sve objave od 1. travnja 2012.

Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1992.
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1950.
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Moguće je pretražiti izdanja objavljena od 1947.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Publikacija Automatsko pretraživanje Otvoreni podaci
Savezni službeni list „Bundesgesetzblatt” Ne Ne
Savezni službeni list „Bundesanzeiger” Samo u okviru informacijske usluge za koju se naplaćuje naknada Ne
Savezni porezni glasnik „Bundessteuerblatt” Ne Ne
Zajednički glasnik ministarstava „Gemeinsames Ministerialblatt” Ne, samo datum objave idućeg izdanja Ne
Prometni glasnik „Verkehrsblatt” Ne Ne
Posljednji put ažurirano: 29/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.