Objava službenih obavijesti

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Nacionalna tiskara (Ethnikó Typografeío)

Portal Transparentnost (Diávgeia)

Vrhovni sud (Áreios Págos)

Državno vijeće (Symvoúlio tis Epikrateías)

Koje se vrste objava objavljuju?

Nacionalna tiskara: objave u Službenom listu utvrđene su u članku 7. Zakona 3469/2006, kako je na snazi.

Portal Transparentnost: svi zakoni, predsjednički dekreti i propisi koji se moraju objaviti na internetu utvrđeni su u članku 2. Zakona 3861/2010, kako je na snazi.

Vrhovni sud: presude građanskih i kaznenih sudova donesene 2007. ili kasnije mogu se pretraživati na internetu.

Državno vijeće: presude upravnih sudova mogu se pretraživati na internetu.

Koje organizacije objavljuju objave?

Nacionalna tiskara: (objave u Službenom listu) objave objavljuje predmetno tijelo na zahtjev nekog javnog tijela ili tijela šireg javnog sektora.

Portal Transparentnost: objave navedene u članku 2. Zakona 3861/2010 objavljuje na internetu bez odlaganja tijelo koje izdaje objavu.

Vrhovni sud: objave objavljuje predmetno tijelo.

Državno vijeće: objave objavljuje predmetno tijelo.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Moguće je pretraživati prema pojmovima, frazama ili ključnim riječima, registarskim brojevima, brojevima presuda, brojevima izdanja, temama, kategorijama, vrstama, tijelima i datumima.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Nacionalna tiskara: od 1997.

Portal Transparentnost: od 2010.

Vrhovni sud: od 2007.

Državno vijeće: od 2016.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Da.
Svako tijelo odgovorno je za funkcioniranje i sadržaj baze podataka službenih objava kojom upravlja. Stoga nadležna tijela repozitorije i/ili tehničke informacije čuvaju u svojim internim bazama podataka.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.