Objava službenih obavijesti

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

U Latviji se službene objave objavljuju u Službenom listu Republike Latvije Latvijas Vēstnesis.

Koje se vrste objava objavljuju?

U službenom listu objavljuju se sljedeće vrste objava:

 • izvješća o radu
 • dražbe
 • sudske presude
 • doktorske disertacije
 • informacije povezane s ostavinom
 • informacije povezane s privatizacijom
 • informacije iz trgovačkog registra
 • informacije iz registra poduzeća
 • informacije iz registra Europskih gospodarskih interesnih udruženja
 • informacije iz registra političkih stranaka
 • informacije o natječajima za slobodna radna mjesta
 • bračnoimovinski režimi
 • obavijesti o prostornom planiranju
 • obavijesti vjerovnicima
 • obavijesti o podmirenju obveza
 • obavijesti dioničarima i članovima
 • opoziv punomoći
 • državna riznica
 • sudski pozivi
 • nalozi za nabavu i izvršenje radova
 • povlačenje dokumenata i službenih pečata
 • razne obavijesti.

Koje organizacije objavljuju objave?

U službenom listu objavljuju se službene objave koje su dostavila tijela, ustanove ili pojedinci (upisi u javne registre, obavijesti, objave ili informacije javnih tijela i njihovih službenika te pojedinaca) i čije je službeno objavljivanje propisano zakonom.
Popis zakona i propisa kojima se uređuju službene publikacije.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

Pretraživati se može slobodnim unosom teksta,
a rezultati se mogu filtrirati prema godini objavljivanja i kategoriji obavijesti.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Sva izdanja službenog lista objavljena od datuma njegova prvog izdanja, 25. veljače 1993., dostupna su u elektroničkom obliku na internetskim stranicama službenog lista https://www.vestnesis.lv.
Kad je riječ o dokumentima objavljenima prije 1. srpnja 2012., službena je ona verzija koja je objavljena u tiskanom izdanju lista.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Ne mogu.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Nisu, ali su dostupne u svrhu ponovne upotrebe informacija. Više o ponovnoj upotrebi informacija objavljenih u službenom listu.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.