Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Objava službenih obavijesti

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se na internetskim stranicama officielebekendmakingen.nl. Stare objave možete pronaći ovdje.

Koje se vrste objava objavljuju?

Sve objave koje se objavljuju u sedam službenih listova Nizozemske objavljuju se i na prethodno navedenim internetskim stranicama. Novo zakonodavstvo ili izmjene postojećeg zakonodavstva objavljuju se u listu Staatsblad (Službeni list Kraljevine Nizozemske). U listu Staatscourant (Službeni list Vlade) objavljuju se propisi, kao i objave vladinih organizacija ako je to propisano zakonom. Ugovori i drugi međunarodni sporazumi čija je potpisnica Nizozemska objavljuju se u Tractatenbladu (Seriji ugovora), a Provinciaal blad (Službeni list pokrajine), Gemeenteblad (Službeni list općine) i Waterschapsblad (Službeni list vodnogospodarskog tijela) upotrebljavaju se za objavu propisa i objava pokrajinskih, općinskih odnosno vodnogospodarskih tijela. Blad gemeenschappelijke regelingen (Službeni list o suradnji tijela lokalnih vlasti) upotrebljava se za objavu propisa i objava partnerstava između različitih javnih tijela.

Koje organizacije objavljuju objave?

Objave objavljuju sve organizacije koje imaju pravnu obvezu to činiti.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da, pristup službenim objavama besplatan je.

Koja su pretraživanja moguća?

Dnevne se objave mogu pregledati na officielebekendmakingen.nl. Ondje možete filtrirati rezultate pretraživanja samo prema nazivu publikacije.

Na zoek.officielebekendmakingen.nl možete pretraživati objave po riječima u naslovu ili tekstu objave i filtrirati rezultate pretraživanja prema datumu objavljivanja, nazivu publikacije, nazivu organizacije koja je objavljuje i predmetu (za što postoji utvrđen popis mogućnosti).

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1995.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Svatko se može besplatno prijaviti za uslugu obavješćivanja. Dostupne su dvije vrste usluga.

  • Standardni oblik usluge obavješćivanja omogućuje korisnicima da spreme zahtjeve za pretraživanje, nakon čega primaju poruku elektroničke pošte koja sadržava poveznicu na svaki novi dokument koji ispunjuje kriterije pretraživanja.
  • Druga vrsta usluge naziva se Berichten over uw buurt („Obavijesti o vašem susjedstvu”) i omogućuje građanima da svakodnevno primaju poruku elektroničke pošte koja sadržava pregled svih obavijesti koje su objavila tijela regionalne i lokalne vlasti i koje su važne za njihovo susjedstvo. „Svoje susjedstvo” mogu odrediti unosom poštanskog broja i odabirom radijusa (u stotinama metara).

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave slobodno su dostupne u obliku otvorenih podataka putem sučelja SRU (SRU = Search/Retrieve via URL).

Priručnik (i adresa) za tu internetsku uslugu mogu se pronaći na koopoverheid.nl (samo na nizozemskom jeziku).

Posljednji put ažurirano: 27/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.