Objava službenih obavijesti

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se na internetskim stranicama portugalskog Službenog lista (Diário da República Eletrónico).

Koje se vrste objava objavljuju?

Diário da República sastoji se od dvije serije. U 1. seriji objavljuju se:

 1. ustavni zakoni;
 2. međunarodne konvencije, odgovarajući predsjednički dekreti, obavijesti o deponiranju obvezujućih instrumenata (posebno isprava o ratifikaciji) te druge obavijesti povezane s takvim konvencijama;
 3. organski zakoni, zakoni, uredbe sa zakonskom snagom i regionalne zakonodavne uredbe;
 4. dekreti predsjednika Republike;
 5. rezolucije Skupštine Republike;
 6. dekreti predstavnika Republike kojima se imenuju i razrješuju predsjednici i članovi regionalnih vlada Azora i Madeire;
 7. poslovnici Skupštine Republike, Državnog vijeća i zakonodavnih skupština autonomnih regija;
 8. odluke i izjave Ustavnog vijeća koje po zakonu moraju biti objavljene u 1. seriji portugalskog Službenog lista;
 9. odluke kojima se ujednačuje sudska praksa Vrhovnog suda i Revizorskog suda te odluke Vrhovnog upravnog suda kojima je zakonom dodijeljena opća obvezujuća snaga;
 10. rezultati referenduma i izbora za predsjednika Republike, Skupštinu Republike, zakonodavne skupštine autonomnih regija i Europski parlament, u skladu s relevantnim zakonodavstvom;
 11. pisana ostavka predsjednika Republike;
 12. prijedlozi za odbijanje programa Vlade i prijedlozi za izglasavanje povjerenja i nepovjerenja;
 13. mišljenja Državnog vijeća navedena u članku 145. točkama od (a) do (e) Ustava i sva mišljenja koja Državno vijeće samo odluči objaviti;
 14. drugi dekreti Vlade;
 15. odluke Vijeća ministara i provedbene uredbe ministra koje sadržavaju opće odredbe;
 16. odluke zakonodavnih skupština autonomnih regija i regionalne regulatorne uredbe;
 17. odluke drugih sudova koje nisu prethodno navedene i kojima je zakonom dodijeljena opća obvezujuća snaga;
 18. izjave u pogledu odstupanja s dužnosti ili gubitka mandata članova Skupštine Republike i članova zakonodavnih skupština autonomnih regija.

Akti koji se objavljuju u 2. seriji uključuju:

 1. zakonodavne ukaze članova Vlade;
 2. rezultate izbora za lokalnu samoupravu;
 3. proračune javnih službi koji po zakonu moraju biti objavljeni u portugalskom Službenom listu i izjave o prijenosu sredstava.

Akti objavljeni u 2. seriji portugalskog Službenog lista mogu biti: sporazum, najava, arbitražna odluka, bilanca, kolektivni ugovor o radu, pohvala, ugovor, izjava koja sadržava ispravak, sudska odluka, deklaracija, razmatranje, direktiva, proglas, uredba o produljenju, uputa, presuda, zakonodavna uredba, popis, karta, ugovor o članstvu, provedbena uredba ministra, obavijest, obavijest Banke Portugala, službena karta, službena izjava, mišljenje, nalog, dozvola, protokol, preporuka, uredba, uredba Komisije za tržište vrijednosnih papira, regulatorni standard Nadzornog tijela za vrijednosne papire i mirovinske fondove, izvješće, rezolucija, rješenje, bruto bilanca. U toj se seriji objavljuju i hitni pozivi na nadmetanje, obavijesti o postupku, obavijesti o produljenju roka te izjave o ispravku obavijesti.

Koje organizacije objavljuju objave?

Tijela koja su pravno odgovorna za objavu akata u portugalskom Službenom listu ili uključena u njihovu objavu među ostalima su: Predsjedništvo Republike, Skupština Republike, Vlada, zakonodavne skupštine i regionalne vlade autonomnih regija Azora i Madeire, izravna i neizravna javna uprava, sudovi, javni tužitelj, neovisna upravna tijela, autonomna uprava i tijela lokalne samouprave.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da, u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 83/2016 od 16. prosinca, Diário da República javno je i besplatno dostupan. Objavljuje se samo u elektroničkom obliku.

Koja su pretraživanja moguća?

Univerzalan i besplatan pristup uključuje mogućnost tiskanja, pohranjivanja, pretraživanja i slobodnog pristupa sadržaju akata objavljenih u 1. i 2. seriji portugalskog Službenog lista Diário da República u elektroničkim formatima otvorenog pristupa.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1. srpnja 2006. vjerodostojno je elektroničko izdanje portugalskog Službenog lista Diário da República, a za sve su pravne svrhe od tog datuma valjani i u njemu objavljeni akti u skladu s člankom 1. stavkom 5. Zakona br. 74/98 od 11. studenoga 1998., kakav je trenutačno na snazi.

Usto, u srpnju 2019. pokrenuta je i mobilna aplikacija Diário da República s dodatnim funkcionalnostima, kao što su izrada personaliziranog profila za svakog korisnika i upotreba sustava za obavješćivanje s pristupom pročišćenom zakonodavstvu.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da. Posebno kad je riječ o slanju obavijesti, korisnici mogu primati sažetke 1. i 2. serije portugalskog Službenog lista Diário da República putem e-pošte, prethodnom prijavom ili prijavom na RSS (Really Simple Syndication).

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Da.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.