Objava službenih obavijesti

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se u različitim službenim listovima koji odgovaraju različitim razinama središnje, regionalne i lokalne vlasti koje čine španjolsku javnu upravu.

Svi listovi imaju službena i vjerodostojna izdanja koja se objavljuju elektroničkim putem i pružaju usluge baze podataka koje se mogu upotrebljavati za pronalaženje objava.

Internetske stranice na kojima se mogu pronaći objave sljedeće su:

Država: https://www.boe.es

Sedamnaest autonomnih zajednica i dva autonomna grada: svim internetskim stranicama može se pristupiti putem poveznice https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos.

Lokalna tijela (službeni listovi pokrajina): svim internetskim stranicama može se pristupiti putem poveznice https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales.

Koje se vrste objava objavljuju?

  • upravni akti (kadrovska pitanja, upravne odluke, odluke kojima se javnost informira o različitim upravnim radnjama)
  • obavijesti o otvorenom postupku javne nabave
  • objave o neuspješnim dostavama pismena
  • određene objave sudova.

Koje organizacije objavljuju objave?

Sve javne uprave, svaka u svojem službenom listu.

Sudovi.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

  • slobodan unos teksta (uključujući imena osoba)
  • vrsta
  • organizacija koja izdaje publikaciju
  • datum izdavanja
  • datum objavljivanja
  • službeni broj.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Zakon u skladu s kojim se dopušta elektronička objava službenih listova donesen je 2007.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da, kad je riječ o pretraživanjima i obavijestima povezanima sa Službenim listom Španjolske i većinom službenih listova autonomnih zajednica i gradova. Ta mogućnost nije dostupna za službene listove pokrajina.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij ili tehničke informacije?

Politika otvorenih podataka ovisi o pojedinom službenom listu. Neki od njih dostupni su u obliku otvorenih podataka i u formatu XML.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.