Hivatalos közlemények közzététele

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?

A fontos hivatalos közleményeket az Ametlikud Teadaanded (Hivatalos Közlemények) hivatalos lap honlapján teszik közzé. Egyes esetekben a jogszabályok a közlemények újságban való közzétételét is előírják.

Az Ametlikud Teadaanded hivatalos online lap csak 2003. július 1. óta jelenik meg elektronikus formában. Egyúttal adatbázisként az Állami Információs Rendszer részét képezi. Az Ametlikud Teadaanded mindenki számára ingyenesen hozzáférhető a https://www.ametlikudteadaanded.ee/ oldalon.

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?

Jogszabály, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet rendelkezése alapján közzéteendő értesítések, felhívások és közlemények.

Az Ametlikud Teadaandedben két típusú közleményt tesznek közzé:

  1. meghatározott személy tájékoztatására szolgáló közleményeket, amelyek további felhasználását adatvédelmi okból nem szabad lehetővé tenni. Az ilyen közlemények Ametlikud Teadaandedben való közzétételére időbeli korlátozások vonatkoznak és a közzétételük megszüntetését követően csak korlátozottan hozzáférhetők. A további felhasználásra vonatkozó követelmények nem vonatkoznak az alábbi közleményekre;
  2. a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló közleményekre, amelyek további felhasználását gépi olvasásra alkalmas formában kell biztosítani.

Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?

Az állami és helyi hatóságok, valamint a szabadfoglalkozásúak (pl. közjegyzők, végrehajtók) feladatainak ellátásához szükséges közleményeket az Ametlikud Teadaandedben közzéteszik. A magánjogi jogi személyek közleményeit, amelyeket jogszabálynál fogva közzé kell tenni és amelyeket közérdekből tesznek közzé, vagyis amelyek a nyilvánosság tájékoztatására szolgálnak (pl. társaságok szétválása vagy megszűnése) szintén közzéteszik.

Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?

Az Ametlikud Teadaandedben közzétett valamennyi közlemény ingyenesen hozzáférhető.

Magánszemély érdekét szolgáló közlemény, pl. dokumentum elvesztéséről szóló értesítés közzététele iránt illetéket kell fizetni.

Milyen típusú keresések végezhetők?

A közzétett közlemények típus, cím, kibocsátó és hatásterület szerint vagy a teljes szöveg keresési funkció használatával kereshetők.

A „Saját Hivatalos Közleményeim” (Minu Ametlikud Teadaanded) szolgáltatás lehetővé teszi adott személy számára, hogy feliratkozzon különböző típusú közleményeknek az e-mail címére történő megküldésére, valamint hogy megtekintse a rá vonatkozó archivált közleményeket, amelyek közzétételét már megszüntették. Ha a közlemény betöltötte a rendeltetését, a meghatározott személynek szóló közlemény közzétételét megszüntetik, és a közleményt archiválják. Az ilyen típusú közlemény közzétételét szintén megszüntetik, ha az adott személy a személyazonosító igazolványával megerősíti a közlemény kézhezvételét a „Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatás igénybevételével.

Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?

2003. július 1-től. Az Ametlikud Teadaanded honlapon korábban nyomtatásban megjelent és a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló közlemények is megtalálhatók.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?

A „Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatás használata során feliratkozással igényelni lehet, hogy minden közleményt küldjenek meg a megadott e-mail címre, továbbá a közlemények lementhetők. A „Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatást használó személynek a személyazonosító igazolványa vagy mobilazonosítás útján igazolnia kell a hozzáférési jogosultságát. A „Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatás lehetővé teszi adott személy számára, hogy megtekintse a rá vonatkozó archivált Ametlikud Teadaanded közleményeket, valamint hogy megnézze, hogy a rá vonatkozó archivált közleményeket rajta kívül még ki olvasta el.

Arra is lehetőség van, hogy az Ametlikud Teadaandedben megjelent közleményeket URI-k segítségével találják meg és hívják elő. Az URI egyedisége a felhasznált URI komponensek számától függ. Az URI használható egy vagy több közzétett közlemény HTML formátumban történő megnyitására, amely keresési találathoz hasonlatos, vagy XML vagy XML-RDF fájlként való megnyitására.

A közleményekre vonatkozó URI-k lehetővé teszik olyan nyilvánosan hozzáférhető közlemények megnyitását, amelyeket nem meghatározott személynek címeztek és amelyek közzétételét nem szüntették meg.

URI használatához az érintett közlemény közzétételi adatainak megfelelő internetcímet kell létrehozni.

Az URI-alapú keresésekre vonatkozó részletesebb leírás a https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing címen található.

A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai információk hol találhatók?

A nem meghatározott személynek címzett közlemények, vagyis a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló közlemények nyílt hozzáférésű adatként szabadon elérhetők. Azok a közlemények, amelyek közzétételét már megszüntették és amelyeket már archiváltak többé nem állnak rendelkezésre nyílt hozzáférésű adatként.

A nyílt hozzáférésű adatok valós időben letölthetők URI-ként. Az URI egyedisége a felhasznált URI komponensek számától függ. Az URI használható egy vagy több közzétett közlemény HTML formátumban történő megnyitására, amely keresési találathoz hasonlatos, vagy XML vagy XML-RDF fájlként való megnyitására. URI használatához az érintett közlemény közzétételi adatainak megfelelő internetcímet kell létrehozni.

Utolsó frissítés: 14/05/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.