Hivatalos közlemények közzététele

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?

Kuulutusrekisteri (közlemények nyilvántartása)

Virallinen lehti (Hivatalos Közlöny)

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?

A közlemények nyilvántartását a bíróságok vagy hatóságok által az alábbi tárgyakban hozott határozatokra vonatkozó információkkal aktualizálják:

 1. körzeti bíróság által kiadott hirdetmény;
 2. alapítványok körzeti bíróság által bejelentett egyesülése;
 3. tőkeegyesítő társaságok egyesülése, szétválása vagy pénzeszközeinek szétosztása, vagy a közösségekre és alapítványokra vonatkozó jogszabályokban hivatkozott egyéb intézkedés vagy határozat, amelyet a Hivatalos Közlönyben közzé kell tenni; vagy
 4. bírósági végrehajtó közleménye.

A Hivatalos Közlönyben teszik közzé azokat az értesítéseket, közleményeket és egyéb dokumentumokat, amelyeket törvény, rendelet vagy alsóbb fokú bíróság által hozott más határozat rendelkezése alapján a Hivatalos Közlönyben közzé kell tenni.

Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?

A közlemények nyilvántartása a körzeti bíróságok, végrehajtó szervek és a Finn Cégjegyzék (PRH) által kiadott értesítéseket teszi közzé.

A közlemények nyilvántartásába a körzeti bíróságok által bejelentett közlemények:

 • Hitelezőknek szóló hirdetmények
 • Alapítványok egyesülése

A közlemények nyilvántartásába a végrehajtó szervek által bejelentett közlemények:

 • Hitelezőkkel kötött; megállapodások
 • Eszközök szétválasztására vonatkozó egyeztetések
 • Hitelezőkkel folytatott levelezés

A Finn Cégjegyzék (PRH) által a közlemények nyilvántartásába bejelentett közlemények:

 • Kisvállalkozás bejegyzett irodájának áthelyezése
 • Szétválások
 • Felszámolási eljárásokban közzétett hirdetmények
 • Felszámolás alatt álló alapítványok hitelezőinek szóló hirdetmények
 • A kezdő tőke leszállítása
 • Egyesülés új vállalat létrehozásával
 • Közlemény különleges jogokat birtokló személyeknek
 • Közlemény felvásárló alapítvány hitelezőinek
 • Közlemény felvásárló entitás hitelezőinek
 • Közlemény felvásárló entitás hitelezőinek szétválás esetén
 • Vállalkozás egészének vagy egy részének átruházása
 • Hitelintézet engedélyének visszavonása
 • Nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakítása
 • Tőkeleszállítás
 • Szövetkezet átalakítása zártkörű részvénytársasággá
 • Szövetkezet törlése a cégjegyzékből
 • Szövetkezeti bank engedélyének visszavonása
 • Felszámolási eljárás vagy jegyzékből való törlés elrendelése
 • Beruházási tőke leszállítása
 • Egyesülés
 • A szabályok módosítása vagy felmentés egy rendelkezés alól
 • Szabad alaptőke elosztása
 • Tartalékalap csökkentése
 • Nyereség elosztása
 • Egyesület feloszlatásának elrendelésére szóló felszólítás
 • Alapszabály módosítása vagy felmentés egy rendelkezés alól
 • Névértéken felüli befizetés csökkentése
 • Vállalat felszámolásának vagy cégjegyzékből való törlésének elrendelésére vonatkozó felszólítás
 • Vállalati forma módosítása

Ezeken túl a Hivatalos Közlöny számos más szervezet értesítéseit, közleményeit és egyéb dokumentumait is közzéteszi.

Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?

Közlemények nyilvántartása: Igen

Hivatalos Közlöny: A PDF-példányok 2011 óta ingyenesek. A Credita által üzemeltetett Virallinen.fi szolgáltatásáért díjat kell fizetni.

1 felhasználó, ár/engedély: 200 EUR évente, 2–5 felhasználó, ár hozzáférési jogosultságonként: 145 EUR évente, 5-nél több felhasználó, ár hozzáférési jogosultságonként: 124 EUR évente

Milyen típusú keresések végezhetők?

közlemények nyilvántartásában szereplő bejegyzések az alábbi szempontok szerint kereshetők:

 • A közlemény típusa
 • A közlemény tárgya
 • Üzleti azonosító / születési idő / születési év
 • Esedékesség időpontja
 • Lakóhely
 • A körzeti bíróság által kibocsátott ügyszám

Egyéb keresési kritériumok mellett, a Hivatalos Közlöny díjköteles adatbázisában korlátozásmentes kulcsszavas keresés is elérhető.

Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?

A közlemények nyilvántartása: 2004. április 1., csütörtök

Hivatalos Közlöny: 2011 óta.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e e-mail értesítések a feltételek teljesülése esetén?

A közlemények nyilvántartása: Nem, erre nincs lehetőség.

Hivatalos Közlöny: a díjköteles adatbázis használata során a keresések elmenthetők és e-mail útján kézbesített értesítések kérhetők.

A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai információk hol találhatók?

Nem érhetők el nyílt hozzáférésű adatként.

Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.